Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeven met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 05-12-1995 tot heden

ID
10629
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10629

Besluiten

Dries met omgeving, brouwerij Colle en hoeven met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 05-12-1995  ID: 2980

Beschrijving

Deze bescherming betreft de volgende hoeven met hun omgeving: 18de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen, 19de-eeuwse hoeve met serre, een boerenarbeiderswoning en de voormalige brouwerij Colle.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de hoeven Biezestraat 27 en 28 en Alsemweg 11 en 12 in Nevele (Merendree), zogenaamd "Bachtenbulken" is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als een vrij goed bewaarde en historisch-landschappelijk waardevolle omgeving met rurale bebouwing gelegen in de overgangszone van het bulkenlandschap en het micro- open- field- landschap.

wetenschappelijke waarde

als een vrij goed bewaarde en historisch-landschappelijk waardevolle omgeving met rurale bebouwing gelegen in de overgangszone van het bulkenlandschap en het micro- open- field- landschap.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Omgeving van hoeven

Alsemweg zonder nummer, Biezestraat zonder nummer, Ooststraat zonder nummer (Deinze)
Rurale omgeving Bachtenbulken liggend op de grens tussen het bulkenlandschap en het micro-open-field-landschap. In dit landschap bevindt zich historische rurale bebouwing.

Is de omvattende bescherming van

Boerenarbeiderswoning

Alsemweg 11 (Deinze)
Boerenarbeiderswoning uit de 18de eeuw van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, gelegen aan een aardeweg. Links van het huis aangebouwd stalletje.


Brouwerij Colle

Biezestraat 28 (Deinze)
19de-eeuwse gebouwen ingeplant tegenover elkaar en straat in omhaagd erf. Bakstenen brouwerswoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met één klimmende dakkapel en een klokkenstoel. Rechts aangebouwde voormalige brouwerij met witgeschilderde gevel onder doorlopend zadeldak. Tegen het brouwershuis aan de straat aangebouwde witgeschilderde kapel met spitsboogdeur. Ertegenover, grote dwarsschuur van negen traveeën onder zadeldak met in rechter zijgevel gevelsteentje met jaartal 1858.


Hoeve

Biezestraat 27 (Deinze)
Hoeve, met woonhuis loodrecht op straat straat uitziend op een beboomd en omhaagd erf afgesloten met een ijzeren hek tussen bakstenen pijlers. Verankerde bakstenen boerenwoning uit begin 19de eeuw van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Grote dwarsschuur evenwijdig aan het woonhuis, in het dak verhoogde doorrit. Op de zijgevel aan de straatkant rondboognis met heiligenbeeld. Ervoor liggende mestvaalt. Oud bakhuis van het tweedelige type met muurvlechtingen.


Hoeve met losse bestanddelen

Alsemweg 12 (Deinze)
Hoeve uit de tweede helft van de 18de eeuw met losse bestanddelen rondom boomgaard, gelegen aan dezelfde aardeweg als nummer 11. Ten noorden van de hoeve, verscheidene plassen. Afgesloten met meidoornhaag en ijzeren hek aan dito pijlers. Ruime boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Groot bakhuis van het samengestelde type. Ruime dwarsschuur met gewitte gevels op gepikte plint onder zadeldak.


Opgaande Marilandicapopulier als hoekboom

Ooststraat zonder nummer (Deinze)
Het erf gelegen aan de Bilzenstraat 27 wordt met een hoekboom afgebakend langs de Reigersgracht in de Ooststraat. Het is een enorm zware Marilandicapopulier met een stamomtrek van circa 4,5 meter. De boom is door zijn omvang en grootte zéér beeldbepalend in het omgevende landschap.


Oude gemengde afsluitinghaag

Biezestraat 27 (Deinze)
Aan de straatzijde wordt het erf bij de hoeve Biezenstraat 27 afgesloten met een oude scheerhaag. De haag is ongeveer 100 meter lang en heeft een gemengde soortensamenstelling. Afsluitingshagen hebben de eigenschap dat ze zéér dicht werden gemaakt om indringing te voorkomen en om tevens het kleinvee op het erf te houden.