Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeven met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 05-12-1995 tot heden

ID: 10629   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10629

Besluiten

Dries met omgeving, brouwerij Colle en hoeven met omgeving
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 05-12-1995  ID: 2980

Beschrijving

Deze bescherming betreft de volgende hoeven met hun omgeving: 18de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen, 19de-eeuwse hoeve met serre, een boerenarbeiderswoning en de voormalige brouwerij Colle.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de hoeven Biezestraat 27 en 28 en Alsemweg 11 en 12 in Nevele (Merendree), zogenaamd "Bachtenbulken" is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als een vrij goed bewaarde en historisch-landschappelijk waardevolle omgeving met rurale bebouwing gelegen in de overgangszone van het bulkenlandschap en het micro- open- field- landschap.

wetenschappelijke waarde

als een vrij goed bewaarde en historisch-landschappelijk waardevolle omgeving met rurale bebouwing gelegen in de overgangszone van het bulkenlandschap en het micro- open- field- landschap.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Omgeving van hoeven

Alsemweg zonder nummer, Biezestraat zonder nummer, Ooststraat zonder nummer (Deinze)
Rurale omgeving "Bachtenbulken" liggend op de grens tussen het bulkenlandschap en het micro-open-field-landschap. In dit landschap bevindt zich historische rurale bebouwing.


Is de omvattende bescherming van

Boerenarbeiderswoning

Alsemweg 11 (Deinze)
Boerenarbeidershuisje uit 18de eeuw (?), thans buitenverblijf, van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat), gelegen aan een aardeweg.


Brouwerij Colle

Biezestraat 28 (Deinze)
Voormalige brouwerij Colle, thans depot. Tegen het brouwershuis aan de straat aangebouwde witgeschilderde kapel met spitsboogdeur, banderol erboven vermeldt "mijn zoon geef mij uw hart". 19de-eeuwse gebouwen ingeplant tegenover elkaar en straat in omhaagd erf.


Hoeve

Biezestraat 27 (Deinze)
Hoeve met woonhuis straat uitziend op een beboomd en omhaagd erf afgesloten met een ijzeren hek tussen bakstenen pijlers. Verankerd bakstenen boerenhuis uit begin 19de eeuw van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen).


Hoeve met losse bestanddelen

Alsemweg 12 (Deinze)
Hoeve uit tweede helft 18de eeuw met losstaande bestanddelen rondom boomgaard, gelegen aan dezelfde aardeweg als nummer 11. Ten noorden van de hoeve, verscheidene plassen (ook reeds in de 18de eeuw). Afgesloten met meidoornhaag en ijzeren hek aan dito pijlers.


Opgaande Marilandicapopulier als hoekboom

Ooststraat zonder nummer (Deinze)
Het erf gelegen aan de Bilzenstraat 27 wordt met een hoekboom afgebakend langs de Reigersgracht in de Ooststraat. Het is een enorm zware Marilandicapopulier met een stamomtrek van circa 4,5 meter. De boom is door zijn omvang en grootte zéér beeldbepalend in het omgevende landschap.


Oude gemengde afsluitinghaag

Biezestraat 27 (Deinze)
Aan de straatzijde wordt het erf bij de hoeve Biezenstraat 27 afgesloten met een oude scheerhaag. De haag is ongeveer 100 meter lang en heeft een gemengde soortensamenstelling. Afsluitingshagen hebben de eigenschap dat ze zéér dicht werden gemaakt om indringing te voorkomen en om tevens het kleinvee op het erf te houden.