Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus

Beschermd monument van 11-09-1979 tot heden

ID: 10799   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10799

Besluiten

Parochiekerk Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus, pastorie en hun omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 11-09-1979  ID: 1323

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus te Machelen, een deelgemeente van Zulte, is beschermd als monument.Waarden

Kerk Heiligen Michiel, Cornelius en Ghislenus is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus

Gildestraat 12 (Zulte)
Hallenkerk met kruisingstoren op vierkante basis van Doornikse steen en westgevel van Doornikse kalksteen uit de 13de of 14de eeuw, na vernielingen wederopbouw in de eerste helft van de 17de eeuw. Ommuurd en beboomd kerkhof omheen de parochiekerk met een collectie van 20ste en 21ste graftekens.