Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Priorij Corsendonk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 111022   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111022

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Omwald domein met gedeeltelijk bewaard kloostercomplex, opklimmend tot de eerste helft van de 16de eeuw en de 17de eeuw, in laatgotische en traditionele bak- en zandsteenstijl.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Priorij Corsendonk

Corsendonk 5 (Oud-Turnhout)
Omwald domein met gedeeltelijk bewaard kloostercomplex, opklimmend tot de eerste helft van de 16de eeuw en de 17de eeuw, in laatgotische en traditionele bak- en zandsteenstijl.