Vismarkt

Beschermd monument van 13-06-1986 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Sint-Veerleplein, Rekelingestraat
Locatie Rekelingestraat 5, Sint-Veerleplein 5 (Gent)
Alternatieve naam Vismijn

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1142.1
  • 4.01/44021/367.1
  • OO001454

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Vismarkt

Sint-Veerleplein 5, Rekelingestraat 5, Gent (Oost-Vlaanderen)

Zogenaamd "Vismarkt", thans garage. De oorspronkelijke Vismarkt werd na de brand van 1872 uitgebreid op L-vormige plattegrond en voorzien van nieuwe ingang in de Rekelingestraat. naast het Nieuw Vleeshuis waarmee hij onderling verbonden is.

Beschrijving

De voormalige Vismijn is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van 17de-eeuwse architectuur met monumentale ingangspoort in een voor Gent zeldzame volplastische barokstijl. Deze poort werd gebouwd door Adriaan Van der Linden en had oorspronkelijk onder andere een aan Artus Quellinus toegeschreven sculptuur, die na de brand van 1872 werd vernieuwd. De gevel van de nieuwe Vismarkt in de Rekelingestraat als voorbeeld van 19de-eeuwse reconstructie van gotische bak- en zandsteenarchitectuur; hetzelfde geldt voor de gevel van het aanpalende nieuwe Vleeshuis: voorbeeld van neotraditionele bak- en zandsteenstijl met grote inrijpoort en zijtrapgevel. De Leiegevels ervan zijn een voorbeeld van versoberde neotraditionele architectuur met boogfries, lisenen, polygonale hoektoren en overkraging van hout op natuursteensokkel.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000756, Vismijn, advies KCML (1986).

Waarden

Voormalige Vismijn is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.