Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden
ID: 11414   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11414

Besluiten

Gebouwen in de provincie West-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 26

Beschrijving

De parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart te Damme, is beschermd als monument.Waarden

De kerk van Onze-Lieve-Vrouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Kerkstraat zonder nummer (Damme)
* Kerkstraat nr. 39/2. Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk. Overgebleven gedeelte van 13de-eeuwse georiënteerde vroeggotische kerk (Scheldegotiek), uitgebreid in de loop van de 13de tot de 16de eeuw en waarvan schip, transept en torenspits afgebroken in 1725-1727. De koorpartij die in de loop van de tweede helft van de 13de eeuw omgevormd wordt tot hallenkoor is één van de ou