Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Damme
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat zonder nummer (Damme)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31006/303.1
  • 4.01/31006/769.1
  • OW000429

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Kerkstraat zonder nummer, Damme (West-Vlaanderen)

* Kerkstraat nr. 39/2. Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk. Overgebleven gedeelte van 13de-eeuwse georiënteerde vroeggotische kerk (Scheldegotiek), uitgebreid in de loop van de 13de tot de 16de eeuw en waarvan schip, transept en torenspits afgebroken in 1725-1727. De koorpartij die in de loop van de tweede helft van de 13de eeuw omgevormd wordt tot hallenkoor is één van de ou

Beschrijving

De parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart te Damme, is beschermd als monument.

Waarden

De kerk van Onze-Lieve-Vrouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.