Beschermd monument

Stadhuis van Damme

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden
ID: 11415   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11415

Besluiten

Gebouwen in de provincie West-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 26

Beschrijving

Het stadhuis van Damme is beschermd als monument.Waarden

Het stadhuis te Damme, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadhuis van Damme

Markt 1 (Damme)
Stadhuis in tertiaire (Brabantse) gotiek, opgetrokken op in 1464-1467 op de plaats van de toendertijd bouwvallige grotere halle van 1241, dit naar ontwerp van de Brusselse bouwmeester Godevaert de Bosschere en zijn zoon Willem. Beschermd als monument bij K.B. van 25/03/1938. Tevens opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.