Beschermd monument

IJzertorencomplex met bedevaartweide: ijzertorencomplex

Beschermd monument van 10-11-1992 tot heden

ID: 11965   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11965

Besluiten

IJzertorencomplex en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 10-11-1992  ID: 2456

Beschrijving

IJzertorencomplex met Pax-poort, restanten van oude toren met crypte en de nieuwe toren te Diksmuide, is beschermd als monument.Waarden

IJzertorencomplex: Pax-poort, restanten van de oude toren met crypt en de nieuwe toren, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een gedenkteken van hulde en eerherstel aan de Vlaamse gesneuvelden 1914-1918, een symbool van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd, gedenkteken van de Eerste Wereldoorlog met inherente, internationale vredesboodschap, interessant historisch geheel met ruïne, Pax-poort en heropgebouwde toren als nauw met elkaar verweven elementen.

historische waarde

Als zijnde een gedenkteken van hulde en eerherstel aan de Vlaamse gesneuvelden 1914-1918, een symbool van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd, gedenkteken van de Eerste Wereldoorlog met inherente, internationale vredesboodschap, interessant historisch geheel met ruïne, Pax-poort en heropgebouwde toren als nauw met elkaar verweven elementen.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

IJzertorencomplex met bedevaartweide

Ijzerdijk 49 (Diksmuide)
* IJzerdijk nr. 49. Zogenaamd IJzertorencomplex met bedevaartweide, beschermd als dorpsgezicht bij M.B. van 10.11.1992. Monumentencomplex bestaande uit de heropgebouwde Pax-poort, restanten van de oude IJzertoren met bijhorende crypte en de eigenlijke Ijzertoren, beschermd als monument bij M.B. van 10.11.1992.