Beschermd monument

Standbeeld voor Generaal Jacques de Dixmude

Beschermd monument van 01-07-2009 tot heden

ID: 12014   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12014

Besluiten

Oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-2009  ID: 4637

Beschrijving

Het standbeeld voor Generaal Jacques de Dixmude, een oorlogsgedenkteken opgericht in 1930 voor de vertoonde heldenmoed van Generaal Baron Alphonse Jacques de Dixmude tijdens de Eerste Wereldoorlog, is beschermd als monument.Waarden

Standbeeld voor Luitenant-Generaal Jacques is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als één van de belangrijkere werken van de gerenommeerde beeldhouwer Alfred Courtens. Het gaat om een monumentaal klassiek standbeeld, met vier figuren op de hoeken van de hardstenen sokkel, die verwijzen naar de historische verwezenlijkingen van Jacques. Het geheel wordt bekroond met een bronzen beeld van Jacques. Courtens verwierf vooral faam met de verwezenlijking van monumentale klassieke beelden, waaronder het beeld ter ere van Leopold II te Oostende en het Ruiterstandbeeld van Albert I op de Kunstberg te Brussel.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Standbeeld voor Generaal Jacques de Dixmude

Grote Markt zonder nummer (Diksmuide)
Grote Markt z.nr. Oorlogsgedenkteken/ Standbeeld voor Generaal Jacques de Dixmude. Gedenkteken in 1930 opgericht voor de vertoonde heldenmoed van Generaal Baron Alphonse Jacques de Dixmude (Stavelot, 1858-Brussel, 1928). Onthulling op 7 september 1930 in aanwezigheid van prins Leopold en minister Charles de Broqueville. Jacques de Dixmude was bevelhebber van het 12de Linie