Standbeeld voor Generaal Jacques de Dixmude

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Diksmuide
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Diksmuide (adrescontroles: 12-12-2007 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Diksmuide (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
  • Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2005).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Oorlogsgedenkteken/ Standbeeld voor Generaal Jacques de Dixmude

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Standbeeld voor Generaal Jacques de Dixmude

Deze bescherming is geldig sinds 01-07-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 30-06-2014.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Grote Markt z.nr. Oorlogsgedenkteken/ Standbeeld voor Generaal Jacques de Dixmude. Gedenkteken in 1930 opgericht voor de vertoonde heldenmoed van Generaal Baron Alphonse Jacques de Dixmude (Stavelot, 1858-Brussel, 1928). Onthulling op 7 september 1930 in aanwezigheid van prins Leopold en minister Charles de Broqueville. Jacques de Dixmude was bevelhebber van het 12de Linieregiment van het Belgische leger dat samen met het 11de Linieregiment en zo'n 6000 Franse marine-fuseliers Diksmuide tussen 16 oktober en 10 november 1914 verdedigde tegen de Duitse troepen. Het monument werd op 7 september 1930 onthuld.

Bronzen beeld van de generaal Jacques de Dixmude in legeruniform n.o.v. beeldhouwer Alfred Courtens (Brussel) op driedelige arduinen sokkel n.o.v. architect Antoine Courtens (Sint-Joost-ten-Noode, Brussel), cf. onderaan gesigneerd. Bovenste deel van de sokkel, taps toelopend met op de vier hoeken vier volplastische standbeelden, respectievelijk: een soldaat in uniform met sabel en vlag, een soldaat met geweer, een Afrikaanse slaaf met ontbloot bovenlijf en gebalde vuist en een soldaat in tropenkostuum met geweer. Tussen de beelden in, volgende opschriften: "JE TIENDRAI" met het wapenschild van de generaal; "JACQUES DE DIXMUDE 1858-1928"; "1914-1918 OVER DE VAART DIXMUDE-MERCKEM-STADEN" en "M' PALA-1892", refererend aan het koloniale verleden van de generaal in Kongo (campagne tegen de slavenhandelaars in 1892).

INVENTARISATIE VAN RELICTEN UIT WO I IN DE WESTHOEK (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).
CULOT M. en PIRLOT A.M., Antoine Courtens, Créateur art déco, Brussel, 2002, p. 103.
DEMOEN H., Het Diksmuidse van toen. Een verzameling beknopte historische gegevens, aangevuld met historische foto's en prentbriefkaarten, Brugge, 1984, p. 29.
JACOBS M., Zij die vielen als helden… Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Deel 2, Brugge, 1996, p. 90.
MOONS W., Van IJzer tot polder, Leuven, 1995, p. 51.

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Diksmuide)

maakt deel uit van Grote Markt met omgeving

Admiraal Ronarchstraat, De Breyne Peellaertstraat, Generaal Baron Jacquesstraat, Grote Markt, Konijnenstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.