Beschermd monument

Britse militaire begraafplaats La Laiterie Military Cemetery

Beschermd monument van 22-01-2009 tot heden
ID: 12037   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12037

Besluiten

Britse militaire begraafplaatsen
definitieve beschermingsbesluiten: 22-01-2009  ID: 4581

Beschrijving

De Britse militaire begraafplaats La Laiterie Military Cemetery is beschermd als monument.Waarden

De Britse militaire begraafplaats La Laiterie Military Cemetery is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu de historische context en militair-historische waarde:
Begraafplaats tussen november 1914 en oktober 1918 gebruikt, behalve de periode tussen het Duitse Lente-Offensief en de Ontzettingsgevechten (begin september 1918). Opvallend is dat verscheidene perken als regimentsbegraafplaatsen werden gebruikt, onder meer door de 26th, 25th en 24th Canadian Infantry Battalions en de 5th Northumberland Fusiliers. Na de oorlog werden er nog graven uit de slagvelden ten noorden en noordoosten van Kemmel toegevoegd. Nu liggen er 751 doden begraven, waarvan er 180 niet meer geïdentificeerd konden worden.

artistieke waarde

artistieke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Begraafplaats ontworpen door E. Lutyens en G. H. Goldsmi th. Lager gelegen dan het straatniveau moet ze via een trap betreden worden. Ze wordt deels omgeven door een rode bakstenen muur, deels door een haag van Portugese laurierkers. De Stone of Remembrance staat rechts vooraan op de begraafplaats, het Cross of Sacrifice staat centraal. Het bakstenen schuilgebouw is in een classicerende stijl opgetrokken, met een zadeldakt gebroken fronton en rondboogopening. De graven zijn vrij regelmatig verspreid over twaalf perken.

historische waarde

artistieke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Begraafplaats ontworpen door E. Lutyens en G. H. Goldsmi th. Lager gelegen dan het straatniveau moet ze via een trap betreden worden. Ze wordt deels omgeven door een rode bakstenen muur, deels door een haag van Portugese laurierkers. De Stone of Remembrance staat rechts vooraan op de begraafplaats, het Cross of Sacrifice staat centraal. Het bakstenen schuilgebouw is in een classicerende stijl opgetrokken, met een zadeldakt gebroken fronton en rondboogopening. De graven zijn vrij regelmatig verspreid over twaalf perken.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Britse militaire begraafplaats La Laiterie Military Cemetery

Kemmelstraat zonder nummer (Heuvelland)
De begraafplaats werd aangelegd in november 1914 en bleef in gebruik tot oktober 1918. Volgens het huidige register liggen er 751 militairen begraven. De begraafplaats is ontworpen door E. Lutyens (hoofdarchitect) en G.H. Goldsmith (uitvoerend architect). La Laiterie Military Cemetery heeft een min of meer rechthoekig grondplan met uitsprong rechts vooraan, met een oppervlakte van ca. 5.175m┬▓. Het terrein is lager gelegen dan het straatniveau, helt tamelijk sterk af en golft lichtjes. De begraafplaats wordt deels omgeven door een rode bakstenen muur, afgedekt met witte natuursteen, die trapsgewijs de helling van het terrein volgt. Aan de noordwestelijke en noordoostelijke kant wordt de begraafplaats afgebakend door een haag (Portugese laurierkers). De toegang bestaat uit 2 witte natuurstenen pijlers en een trap en wordt afgesloten door een ketting en een paaltje. Bij de toegang bevind