Beschermd monument

Britse militaire begraafplaats Lindenhoek Chalet Military Cemetery

Beschermd monument van 22-01-2009 tot heden
ID: 12040   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12040

Besluiten

Britse militaire begraafplaatsen
definitieve beschermingsbesluiten: 22-01-2009  ID: 4581

Beschrijving

De Britse militaire begraafplaats Lindenhoek Chalet Military Cemetery is beschermd als monument.Waarden

De Britse militaire begraafplaats Lindenhoek Chalet Military Cemetery is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu de historische context en militair-historische waarde:
Begraafplaats aangelegd tussen maart 1915 en oktober 1917, door gevechtseenheden en medische posten. Na de oorlog werden er nog een 130-tal graven toegevoegd, afkomstig uit de slagvelden rond Kemmel. Nu liggen er 317 militairen begraven, waarvan er 69 niet meer geïdentificeerd konden worden. Voor zes van hen werd een special memorial opgericht, omdat aangenomen wordt dat ze onder een naamloze grafsteen begraven liggen.

artistieke waarde

artistieke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Begraafplaats ontworpen door Ch. Holçien en W. C. Von Berg. Het terrein is hoger dan het straatniveau gelegen, genivelleerd en met een bakstenen muur omgeven. De toegangspartij bestaat uit een hoogt tweeledig smeedijzeren hekken tussen bloembakken en een met bakstenen ommuurd en geplaveid platform. Het Cross of Sacrifice staat centraal tegen de westelijke zijde. Op de twee perken zijn bloemperken en struiken terug te vinden, terwijl enkele zijden met een groenscherm worden afgebakend.

historische waarde

artistieke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Begraafplaats ontworpen door Ch. Holçien en W. C. Von Berg. Het terrein is hoger dan het straatniveau gelegen, genivelleerd en met een bakstenen muur omgeven. De toegangspartij bestaat uit een hoogt tweeledig smeedijzeren hekken tussen bloembakken en een met bakstenen ommuurd en geplaveid platform. Het Cross of Sacrifice staat centraal tegen de westelijke zijde. Op de twee perken zijn bloemperken en struiken terug te vinden, terwijl enkele zijden met een groenscherm worden afgebakend.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Britse militaire begraafplaats Lindenhoek Chalet Military Cemetery

Gremmerslinde zonder nummer (Heuvelland)
De eerste begravingen gebeurden hier in maart 1915.. Na de oorlog werden ca. 130 graven uit de slagvelden rond Kemmel toegevoegd. Volgens het huidige register liggen er 317 doden begraven. De begraafplaats is ontworpen door Ch. Holden (hoofdarchitect) en W.C. Von Berg (uitvoerend architect). Lindenhoek Chalet Military Cemetery is een rechthoekige begraafplaats met een oppervlakte van ca. 1400m². De begraafplaats bevindt zich op een hoger niveau dan de straat, het terrein is genivelleerd. De begraafplaats kan betreden worden via een hoog tweeledig smeedijzeren hek tussen hooggeplaatste bakstenen bloembakken, dat uitkomt op een met bakstenen ommuurd en geplaveid platform, dat via terrassen, bedekt met gras en voorzien van trappen uit witte natuursteen, verbonden is met de eigenlijke begraafplaats. In deze toegangspartij zijn een zitbank, de metalen infoplaat, het registerkastje en de d