Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpskern Testelt

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
120630
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/120630

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 22-09-2021  ID: 14867

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van vaststellingen vind je op onze website.

Beschrijving

De dorpskern van Testelt wordt bepaald door een aantal monumenten samen met een typische vrij ongeschonden, goed geïntegreerde bebouwing uit de 19de eeuw. De Demer bepaalt het karakter van het dorp in combinatie met de dorpsbebouwing.

Waarden

volkskundige waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpskern Testelt

Dijk, Dorp, Pastoriestraat, Schuurweg, Stationsstraat (Scherpenheuvel-Zichem)
De dorpskern van Testelt wordt bepaald door een aantal monumenten samen met een typische vrij ongeschonden, goed geïntegreerde bebouwing uit de 19de eeuw. De Demer bepaalt het karakter van het dorp in combinatie met de dorpsbebouwing.

Is de omvattende vaststelling van

19de-eeuwse burgerwoning

Dorp 40 (Scherpenheuvel-Zichem)
Baksteenbouw van zes traveeën en twee bouwlagen onder kunstleien schilddak met de nok evenwijdig aan de straat.


Burgerhuis

Dorp 6 (Scherpenheuvel-Zichem)
Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, kadastraal geregistreerd in 1884.


Dorpswoning

Dorp 29 (Scherpenheuvel-Zichem)
Dorpswoning in kern opklimmend tot begin 19de eeuw, echter met uitzicht uit eind 19de begin 20ste eeuw.


Gemeentehuis van Testelt

Dorp 14 (Scherpenheuvel-Zichem)
Bakstenen gebouw op blauwe hardstenen sokkel, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, bouw voltooid in 1848, haaks aansluitend schoolvleugel geregistreerd in 1872.


Herenwoning

Dorp 13 (Scherpenheuvel-Zichem)
Herenwoning van zes traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met links en rechts éénlaagse aanbouw eveneens onder schilddak, kadastraal geregistreerd in 1896.


Kapel, gedateerd 1954

Dorp zonder nummer (Scherpenheuvel-Zichem)
Bakstenen kapel op rechthoekige plattegrond onder overkragend half schilddak, daterend van 1954 en gesigneerd door architekt R. Casterman.


Klooster van de zusters Philippus Neri

Stationsstraat 1 (Scherpenheuvel-Zichem)
Klooster, kadastraal geregistreerd in 1901, uitbreiding met twee rechtse traveeën met aansluitende kapel en achterbouw geregistreerd in 1958.


Oliemagazijn, later stoomfabriek

Dorp 32 (Scherpenheuvel-Zichem)
Industrieel gebouw, kadastraal geregistreerd in 1869, aansluitend en in het verlengde smaller gebouw als uitbreiding van 1902.


Parochiekerk Sint-Pieter met kerkhof

Dorp zonder nummer (Scherpenheuvel-Zichem)
Een in hoofdzaak gotisch gebouw uit de 15de, 16de eeuw met zware ijzerzandstenen toren en beuk in classicistische stijl van 1768, rond de kerk nog enkele graven omgeven door een kerkhofmuur.


Pastorie Sint-Pietersparochie

Dijk 4 (Scherpenheuvel-Zichem)
Twee verdiepingen hoog gebouw van bak- en zandsteen met kern uit de 17de eeuw, deuromlijsting met bouwopschrift 1709, achterbouw en bijgebouw uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Pastorie Sint-Pietersparochie

Dorp 52 (Scherpenheuvel-Zichem)
Pastorie met sobere lijstgevel met rechthoekige vensters en deur, aan beide zijden aanbouw onder lessenaarsdak, kadastraal geregistreerd in 1859.


Villa

Dijk 6 (Scherpenheuvel-Zichem)
Villa in cottagestijl daterend uit 1932, aanbouw met kapelnis eveneens gedagtekend 1932, romantische tuin verfraaid met Lourdesgrot en achteraan restanten van hoogstamboomgaard.


Villa Terwolf

Dorp 30 (Scherpenheuvel-Zichem)
Eclectische villa daterend van 1908, gekarakteriseerd door contrasterend gebruik van baksteen en gestileerde witgeschilderde natuurstenen elementen.


Watermolen

Dorp 34 (Scherpenheuvel-Zichem)
Langsgebouw met zware onderbouw van ijzerzandsteen, kern uit 15de-16de eeuw, korfboogdeur in voorgevel met jaartal 1618 en noordzijgevel in de top gedateerd 1608.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.