Beschermd monument

Herberg In 't Klein Stadhuis

Beschermd monument van 26-11-1942 tot heden
ID: 12112   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12112

Besluiten

Gebouwen in de provincie West-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 26-11-1942  ID: 49

Beschrijving

Herberg In 't Klein Stadhuis, heropgebouwd in 1924, grosso modo identieke reconstructie naar ontwerp van architect A. Leclercq, is beschermd als monument.Waarden

Het gebouw genaamd Klein Stadhuis, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herberg In 't Klein Stadhuis

Grote Markt 32 (Ieper)
In 1924, grosso modo identieke reconstructie naar ontwerp van architect A. Leclercq (Ieper) gebaseerd op een plan van 1922, uitgevoerd door Van Hove, één der medewerkers van Jules Coomans, blijkbaar aan de hand van vooroorlogse documenten.