erfgoedobject

Herberg In 't Klein Stadhuis

bouwkundig element
ID
30274
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30274

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "In 't Klein Stadhuis" volgens opschrift van puilijst. Herberg ook bekend onder de oude benaming "Conciërgerie" verwijzend naar de voormalige woning van de stadhuisconciërge, tevens gelagkamer voor de schepenen. In de loop van 1623, afbraak van de oude "Conciërgerie" daterend van 1342, en nieuwe bouw als logisch verlengde van het pas voltooide "Nieuwerck" zie dezelfde bouwmaterialen, bouwtrant en aannemer. Ten gevolge van het schuin opgestelde smal bouwperceel, aansluitingsmogelijkheden met de horizontale belijning; komen tot uiting in de lichte niveauverschillen tussen de vensterregisters van beide gebouwen. In 1924, grosso modo identieke reconstructie naar ontwerp van architect A. Leclercq (Ieper) gebaseerd op een plan van 1922, uitgevoerd door Van Hove, één der medewerkers van Jules Coomans, blijkbaar aan de hand van vooroorlogse documenten.

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder leien zadeldak. Marktgevel met in- en uitgezwenkte top; jaarcartouches 1924 en 1952 respectievelijk verwijzend naar de wederopbouw en de herstelling van de geveltop onder leiding van architect A. Viaene (Ieper) na de Tweede Wereldoorlog. Kopie van de korte gevels van het "Nieuwerck". Echter geen overname van de gelijkvloerse galerij, hier ondervangen door dubbele kruisramen. Lange gevel aan het Sint-Maartensplein, gekenmerkt door soortgelijke vensterregisters echter met bredere penanten; drie dakkapellen met barokke belijning. Afwijkingen van vooroorlogse toestand: zeven traveeën thans gereduceerd tot zes; verdwenen zijn voorts de opkamer en de deels in de bedaking opgenomen linker zijpuntgevel met barok profiel overgaand in geprofileerde hoge schoorsteen.

  • CONSTANDT H., Ieper in het monumentenjaar, in Iepers Kwartier, XI, 1975, p. 49-54.
  • PETILLON A., Nieuwerck en conciërgerie te leper. Bouwgeschiedenis, restauratie, heropbouw en stilistische analyse, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, 1978-1979, p. 101-106.

Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herberg In 't Klein Stadhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30274 (Geraadpleegd op )