Herberg In 't Klein Stadhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Conciërgerie
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Ieper
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 32, Ieper (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Ieper (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Adrescontrole Ieper (adrescontroles: 08-02-2008 - 11-02-2008).
  • Inventarisatie Ieper (geografische inventarisatie: 01-01-1987 - 31-12-1987).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Herberg In 't Klein Stadhuis

Deze bescherming is geldig sinds 26-11-1942.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg In 't Klein Stadhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "In 't Klein Stadhuis" volgens opschrift van puilijst. Herberg ook bekend onder de oude benaming "Conciërgerie" verwijzend naar de voormalige woning van de stadhuisconciërge, tevens gelagkamer voor de schepenen. In de loop van 1623, afbraak van de oude "Conciërgerie" daterend van 1342, en nieuwe bouw als logisch verlengde van het pas voltooide "Nieuwerck" zie dezelfde bouwmaterialen, bouwtrant en aannemer. Ten gevolge van het schuin opgestelde smal bouwperceel, aansluitingsmogelijkheden met de horizontale belijning; komen tot uiting in de lichte niveauverschillen tussen de vensterregisters van beide gebouwen. In 1924, grosso modo identieke reconstructie naar ontwerp van architect A. Leclercq (Ieper) gebaseerd op een plan van 1922, uitgevoerd door Van Hove, één der medewerkers van Jules Coomans, blijkbaar aan de hand van vooroorlogse documenten.

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder leien zadeldak. Marktgevel met in- en uitgezwenkte top; jaarcartouches 1924 en 1952 respectievelijk verwijzend naar de wederopbouw en de herstelling van de geveltop onder leiding van architect A. Viaene (Ieper) na de Tweede Wereldoorlog. Kopie van de korte gevels van het "Nieuwerck". Echter geen overname van de gelijkvloerse galerij, hier ondervangen door dubbele kruisramen. Lange gevel aan het Sint-Maartensplein, gekenmerkt door soortgelijke vensterregisters echter met bredere penanten; drie dakkapellen met barokke belijning. Afwijkingen van vooroorlogse toestand: zeven traveeën thans gereduceerd tot zes; verdwenen zijn voorts de opkamer en de deels in de bedaking opgenomen linker zijpuntgevel met barok profiel overgaand in geprofileerde hoge schoorsteen.

  • CONSTANDT H., Ieper in het monumentenjaar, in Iepers Kwartier, XI, 1975, p. 49-54.
  • PETILLON A., Nieuwerck en conciërgerie te leper. Bouwgeschiedenis, restauratie, heropbouw en stilistische analyse, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, 1978-1979, p. 101-106.

Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine & Lion, Mimi

Datum tekst: 1987

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Ieper)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.