Drie Duitse bunkers

Beschermd monument van 16-02-2012 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Vladslo
Straat Houtlandstraat
Locatie Houtlandstraat (Diksmuide)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/32003/788.1

Is de omvattende bescherming van

Duits militair postje III in het Praatbos

Houtlandstraat zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Eén van drie militaire postjes verspreid over het Praatbos, langs de Houtlandstraat te Diksmuide (Vladslo).

Twee Duitse wachtposten van de Eerste Wereldoorlog

Houtlandstraat zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Twee Duitse wachtposten van de Eerste Wereldoorlog, gelegen in het "Praatbos", ten noorden (wachtpost I) en ten westen (wachtpost II) van de Duitse militaire begraafplaats. Onderdeel van artilleriestelling, gelegen achter de derde verdedigingslinie.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO I
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

De bescherming omvat drie Duitse militaire postjes uit de Eerste Wereldoorlog in het Praatbos.

Waarden

Drie Duitse militaire postjes (W.O. I) Praatbos zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde:

Als zijnde drie kleine Duitse militaire postjes uit de Eerste Wereldoorlog, die verspreid staan in het Praatbos. De drie postjes zijn - naast de bewaarde Duitse officiersmess, het Duitse gedenkteken en de Duitse militaire begraafplaats - belangrijke materiële getuigen van de drukke militaire activiteiten in en rond het Praatbos. In de omgeving van het Praatbos waren tijdens de oorlog onder meer kantonnementen ingericht en stonden Duitse batterijen opgesteld.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.