erfgoedobject

Drie Duitse militaire postjes uit de Eerste Wereldoorlog

bouwkundig element
ID: 78565   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78565

Juridische gevolgen

Beschrijving

Locatie

Eén van drie militaire postjes verspreid over het Praatbos, langs de Houtlandstraat te Diksmuide (Vladslo). Constructie 1 is vlakbij het Duitse gedenkteken in het Praatbos gelegen, ten noorden van de Duitse militaire begraafplaats. Constructie 2 ligt ten westen van de Duitse militaire begraafplaats. Constructie 3 ligt aan de overkant van de Houtlandstraat, in het stuk Praatbos op circa 100m ten noordwesten van de Duitse officiersmess, tegen het kruispunt van de Houtlandstraat met de Brugse Heerweg.

Historische achtergrond

Eén van drie Duitse militaire postjes in het Praatbos te Diksmuide (Vladslo). Het gaat om zeer kleine constructies, die verspreid staan in het bos.

Net ten westen van het Praatbos werd tijdens de oorlog de III. Stellung uitgebouwd, de derde lijn van de eerste Duitse verdedigingslinie. In en rond het Praatbos ontplooide zich tijdens de oorlog een drukke militaire activiteit. Ten eerste waren er kantonnementen ingericht: hiervan zijn vandaag de dag nog sporen bewaard gebleven, waaronder een Duitse officiersmess, de Duitse militaire begraafplaats (een andere, kleinere Duitse begraafplaats aan de noordrand van het Praatbos, waarschijnlijk het Friedhof Klein-Praatbosch, is tegen 1938 opgeheven) en een Duitse gedenkmuur.

Langs de Houtlandstraat liep een tramspoor, dat Leke via Lappersfort (kruispunt Lappersfortstraat en Moerestraat), Praatbos en Wikkelaar (kruispunt Houtlandstraat en Wijnendalestraat) met Kortewilde (Vladslo) verbond. Net ten noorden van het Praatbos, langs de Brugse Heerweg, takte dit tramspoor af in westelijke richting. Tussen het Praatbos en de Wikkelaar (het kruispunt van de Houtlandstraat met de Wijnendalestraat) was er een laad- en loskaai. Hier werden o.m. Zivilarbeiter ingezet, die wagons dienden te laden en lossen ter hoogte van een opslagplaats voor keien, hout en ander materiaal.

In en rond het Praatbos waren volgens de inlichtingen van het Belgische leger ook batterijen met Duitse kanonnen opgesteld. Dit wordt eveneens bevestigd in de getuigenissen van Zivilarbeiter. Op 5 november 1917 vermoedt het Belgische leger dat er onder meer in het westelijke deel van het Praatbos een kanon van 15cm opgesteld staat. Vanuit kabelballonnen werden de vijandelijke bewegingen aan de IJzervlakte geobserveerd. De omgeving van het Praatbos werd dan ook regelmatig onder vuur genomen.

Opvallend is dat de drie Duitse postjes elk op een eigen manier geconstrueerd zijn. Wat de oorspronkelijke functie van de drie kleine constructies was, kan niet met zekerheid vastgesteld worden. Aan de hand van de beperkte grootte van de drie constructies en hun verspreide ligging in het Praatbos zou kunnen geconcludeerd worden dat de constructies dienden als opslagplaats voor munitie (voor de vlakbij gelegen batterijen). Andere mogelijkheid is dat het om kleine wachtpostjes gaat. In ieder geval vormen de drie bewaarde postjes, naast de officiersmess, het Duitse gedenkteken en uiteraard de Duitse militaire begraafplaats, belangrijke materiële getuigen van de drukke militaire activiteiten in en rond het Praatbos tijdens ’14-’18.

Beschrijving

Deze constructie ligt ten westen van de Duitse militaire begraafplaats. Het betreft eveneens een kleine, halfondergrondse betonnen constructie met vierkant grondplan van 193 x 193cm. De constructie steekt maximaal één meter boven het huidige grondoppervlak uit. De muren zijn circa 35cm dik. Aan de buitenzijde is het beton gegoten tegen horizontaal geplaatste houten balken en aan zuidelijke zijde tegen houten beplanking. In het dak is een ijzeren profiel zichtbaar. Aan de binnenzijde is het beton tegen een houten bekisting gegoten. Er zijn evenwel ook bakstenen zichtbaar. De deuropening aan zuidelijke zijde is 55cm breed. In de hoeken van de anders volledig gesloten binnenruimte zijn verticale uitsparingen aanwezig.

  • KONINKLIJK LEGERMUSEUM, Fonds Zesde Legerdivisie, doos 56, plan ARMEE BELGE, G.H.Q., 2me SECTION, Batteries actives Dixmude, 5/11/1917.
  • DOCUMENTATIECENTRUM IN FLANDERS FIELDS MUSEUM, Kaartencollectie, Belgische militaire kaart Nieuport. Plan Directeur Armée Belge, 5/9/1918.
  • S.N. 1989: De grote oorlog - levende getuigenissen, Coclariensia, jg. 4, nr. 2.
  • DEBLAERE A., Mijn levensverhaal periode 1914-18", in: Ledenblad Heemkundige Kring David Jonckheere Aartrijke, jg. 3, nr. 11 & 12, 1979 en jg. 4, nr. 14 & 15, 1980.
  • VON MÃœLMANN D. & MOHS D., Geschichte des Lehr-Infanterie-Regiments und seiner Stammformationen. Zeulenroda, Verlag Bernhard Sporn, 1935.
  • “Deutsche Kriegsgräberstätten in Belgienâ€. Amtl. Deutschen Kriegsgräberdienst in Belgien (Verlag Gerhard Stalling A.G. Verlagsbuchhandlung Oldenburg i.O.), 1938.

Bron     : DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, “Oorlog en Vrede in de Westhoek”, en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs :  Bogaert, Nele, Decoodt, Hannelore
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Drie Duitse militaire postjes uit de Eerste Wereldoorlog [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78565 (Geraadpleegd op 06-12-2020)