Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Wezemaal

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
1244
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1244

Besluiten

Pastorie Sint-Martinusparochie met poortgebouw, conciergewoning en dorpskom van Wezemaal
definitieve beschermingsbesluiten: 02-04-1982  ID: 1784

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de historische dorpskern van Wezemaal. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van de dorpskern van Wezemaal als volgt: "De dorpskern van Wezemaal wordt beschermd als dorpsgezicht omwille van de historisch en artistieke waarde van een ensemble van monumenten en omgevende bestanddelen, meer bepaald de rijhuizen langs de Kerkstraat, Molenstraat, Aarschotsesteenweg, Holsbeeksebaan en Nieuwrodesteenweg en de pastoriegoederen die ten zuiden de dorpskern een meer open karakter geven."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000683, Dorpskern en pastorie (DE MAEGD C., 1982).


Waarden

De dorpskom van Rotselaar (Wezemaal) is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Wezemaal

Aarschotsesteenweg, Holsbeeksebaan, Kerkstraat, Langestraat, Rigessel, Sint-Jobsweg, Steenweg op Nieuwrode (Rotselaar)
De kern van Wezemaal wordt gevormd door de bebouwing langs het begin van de steenweg op Nieuwrode en de Kerkstraat, die in richting van de kerk breder wordt, de Aarschotsesteenweg en Holsbeeksebaan.

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Kerkstraat 17 (Rotselaar)
Dubbelhuis met twee verdiepingen onder zadeldak, uit de 18de eeuw.


Burgerhuis

Kerkstraat 21 (Rotselaar)
Dubbelhuis met twee verdiepingen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Burgerhuis

Aarschotsesteenweg 199-201, 201A (Rotselaar)
Baksteenbouw met zandstenen elementen van twee verdiepingen, uit de tweede helft van de 18de eeuw, aanpalend langsschuurtje met korfbooginrijpoorten.


Burgerhuis van 1758

Steenweg op Nieuwrode 5 (Rotselaar)
Tweeverdiepingshuis opgetrokken uit bak- en zandsteen met verwerking van ijzerzandsteen, het jaartal 1758 aangegeven door verankeringen in voorgevel.


Dorpswoning

Aarschotsesteenweg 209 (Rotselaar)
Traditionele woning uit de 18de eeuw.


Dorpswoning

Aarschotsesteenweg 221 (Rotselaar)
Traditioneel langshuis met één verdieping en aanhorigheden, inrijpoort met zandstenen omlijsting, gebouwd circa 1800.


Hoekhuis

Aarschotsesteenweg 194B (Rotselaar)
Neoclassicistisch getint burgerhuis met twee verdiepingen, opgetrokken circa 1800.


Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Kerkstraat zonder nummer (Rotselaar)
Gotische kerk met koor uit de tweede helft 13de eeuw, 15de-eeuwse toren en hoofdbeuk, zijbeuken voltooid in de 16de eeuw en scaristie uit de 18de eeuw, kerkhof met kerkhofmuur opgebouwd in verschillende periodes.


Pastorie van de Sint-Martinusparochie met tuin

Holsbeeksebaan 8-10 (Rotselaar)
Pastorie uit het eerste kwart van de 17de eeuw met poortgebouw en bijgebouw omgeven door pastorietuin van circa 1,5 hectare waarvan de helft omgracht; twee heuveltjes en interessante taxusarchitectuur getuigen van de voornaamste functie van deze tuin: meditatie en gebed; het goed is aan drie zijden omgeven door een hoge bakstenen muur.