erfgoedobject

Dorpskern Wezemaal

bouwkundig element
ID
302533
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302533

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Dorpskern Wezemaal
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Wezemaal
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

De dorpskern van Wezemaal wordt gevormd door de bebouwing langs het begin van de steenweg op Nieuwrode en de Kerkstraat, die in richting van de kerk breder wordt, de Aarschotsesteenweg en Holsbeeksebaan. In deze straten bevindt zich een concentratie van de overblijvende oude bebouwing van het dorp. De gebouwen op de hoek met de Aarschotsesteenweg (dubbelhuis met aanpalende langsschuur en neoclassicistisch getint hoekhuis) sluiten daarbij aan. Een waardevol deel van het dorpsgezicht is de omgrachte pastorie uit de 17de eeuw. Een ander interessant aspect is de directe visuele relatie tussen de Sint-Martinuskerk en de pastorie, waarvan ze door grasperken aan beide kanten van de toegangsweg, gescheiden is. Typerend voor het dorpsgezicht zijn het stratenpatroon, de landelijke en bijgevolg kleine schaal van de bebouwing, het plein vóór de kerk, de straten en steegjes rond de kerk van waaruit men steeds wisselende zichten heeft op de kerk.

Het huidige stratenpatroon van de dorpskern met de Aarschotsesteenweg als grens is herkenbaar op de Ferrariskaart (circa 1770-1778) en komt dus overeen met het 18de-eeuwse stratenpatroon. Een groot deel van de geïnventariseerde gebouwen, voornamelijk burgerhuizen, in de kern stammen uit de 18de en 19de eeuw.

 • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000683, Dorpskom Wezemaal (GOEYVAERTS C., 1982)
 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis van 1758

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Gebouw

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

 • Omvat
  Pastorie van de Sint-Martinusparochie met tuin

 • Omvat
  Schuur

 • Is deel van
  Wezemaal


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Dorpskern Wezemaal [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302533 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.