erfgoedobject

Dorpskern Wezemaal

bouwkundig geheel
ID: 302533   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302533

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Wezemaal
  Deze bescherming is geldig sinds 02-04-1982

Beschrijving

De dorpskern van Wezemaal wordt gevormd door de bebouwing langs het begin van de steenweg op Nieuwrode en de Kerkstraat, die in richting van de kerk breder wordt, de Aarschotsesteenweg en Holsbeeksebaan. In deze straten bevindt zich een concentratie van de overblijvende oude bebouwing van het dorp. De gebouwen op de hoek met de Aarschotsesteenweg (dubbelhuis met aanpalende langsschuur en neoclassicistisch getint hoekhuis) sluiten daarbij aan. Een waardevol deel van het dorpsgezicht is de omgrachte pastorie uit de 17de eeuw. Een ander interessant aspect is de directe visuele relatie tussen de Sint-Martinuskerk en de pastorie, waarvan ze door grasperken aan beide kanten van de toegangsweg, gescheiden is. Typerend voor het dorpsgezicht zijn het stratenpatroon, de landelijke en bijgevolg kleine schaal van de bebouwing, het plein vóór de kerk, de straten en steegjes rond de kerk van waaruit men steeds wisselende zichten heeft op de kerk.

Het huidige stratenpatroon van de dorpskern met de Aarschotsesteenweg als grens is herkenbaar op de Ferrariskaart (circa 1770-1778) en komt dus overeen met het 18de-eeuwse stratenpatroon. Een groot deel van de geïnventariseerde gebouwen, voornamelijk burgerhuizen, in de kern stammen uit de 18de en 19de eeuw.

 • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000683, Dorpskom Wezemaal (GOEYVAERTS C., 1982)
 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.

Bron     : -
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2013


Relaties

 • Is deel van
  Wezemaal
  Wezemaal (Rotselaar)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Kerkstraat 17 (Rotselaar)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Kerkstraat 21 (Rotselaar)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Aarschotsesteenweg 199, 201, 201A (Rotselaar)

 • Omvat
  Burgerhuis van 1758
  Steenweg op Nieuwrode 5 (Rotselaar)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Aarschotsesteenweg 209 (Rotselaar)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Aarschotsesteenweg 221 (Rotselaar)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof
  Kerkstraat zonder nummer (Rotselaar)

 • Omvat
  Pastorietuin van de Sint-Martinusparochie
  Holsbeeksebaan 8-10 (Rotselaar)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Dorpskern Wezemaal [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302533 (Geraadpleegd op 19-08-2019)