Beschermd monument

Hotel Golf met omgeving

Beschermd monument van 15-12-2003 tot heden

ID: 12689   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12689

Besluiten

Hotels
definitieve beschermingsbesluiten: 15-12-2003  ID: 4157

Beschrijving

Het voormalige Golf Hotel, sinds 1953 in gebruik als appartementencomplex Golf Residence, met omgevende duinhelling is beschermd als monument.Waarden

Golf Residence met omgevende deels verharde duinhelling is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een belangrijke historische getuige van de opkomst en ontwikkeling van het toerisme aan de Oostkust, meer bepaald in Knokke-Het Zoute, dat in het begin van de 20ste eeuw wordt uitgebouwd als nieuwe badplaats en zich in het tweede kwart van de 20ste eeuw verder ontwikkelt als residentiële badplaats van allure;
Als zijnde een illustratie van de grote bloei van het hotelwezen aan de kust in de jaren 1920, waardoor het bestaande Golf Hotel uit het begin van de 20ste eeuw wordt uitgebreid tot het huidige complex. De omvorming van het hotel tot appartementencomplex getuigt van de geëvolueerde verblijfsvorm van de badgasten in de tweede helft van de 20ste eeuw.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een resterend hotel uit het begin van de 20ste eeuw, uitgebreid in de jaren 1920, opgetrokken in cottagestijl met Normandische inslag, in aansluiting bij de bouwtrant die reeds vanaf het begin van de 20ste eeuw wordt toegepast voor de duinhuizen van de villawijk in Het Zoute, geïnspireerd op de Engelse traditionele of landelijke woning, de zogenaamde cottage. Typerend materiaalgebruik van ongeschilderde bakstenen onderbouwen bepleisterde overkragende bovenbouw met decoratief pseudo-vakwerk in de gevelvelden en erkers. Opmerkelijk zijn onder meer de risalietvormende topgevels, de gesuperposeerde erkers en de doorlopende balkons;
Als zijnde een voormalig hotel met beeldbepalend voorkomen. De Golf Residence is een monumentaal complex gelegen langs de Elizabetlaan, de gebogen westelijke hoofdas die Het Zoute verbindt met Knokke-Bad en het Albertstrand, waar de eerste hotels in de villawijk Het Zoute zijn opgetrokken;
Als zijnde getuige van het oeuvre van diverse architecten die van belang zijn bij de uitbouw van Het Zoute en die de residentiële badplaats mee helpen gestalte geven: respectievelijk de Brusselse architect Adolphe Pirenne (1876-1932), naar wiens ontwerp het oorspronkelijke Golf Hotel wordt opgetrokken in 1913, de invloedrijke WestVlaamse architecten Jozef Viérin (Kortrijk, 1872-1949) en Antoine Dugardvn (Brugge, 1889-1962), die samen de uitbreiding van het hotel tot het huidige monumentaal gebouwencomplex realiseren in 1928, en tenslotte de belangrijke lokale architect Florimond Vervalcke (Knokke), die het hotel herinricht als appartementencomplex in 1953.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een document dat zowel de oorspronkelijke als de huidige sfeer en verblijfscultuur van de zomerse vakantieganger aan de Oostkust, in casu Het Zoute, weerspiegelt: initieel het nieuw gebouwd Golf Hotel uit het begin van de 20ste eeuw voor de eerste badgasten, vervolgens uitgebreid in de jaren 1920 om het steeds groeiend aantal badgasten te kunnen opvangen en voorzien van het nodige comfort om een heel jaar door geopend te blijven, en tenslotte omgevormd tot appartementencomplex in de jaren 1950 met het oog op een steeds langer verblijf van de badgasten.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hotel Golf

Elizabetlaan 43-45 (Knokke-Heist)
Voormalig "Golf Hotel", gebouwd in 1913 naar ontwerp van architect Adolphe Pirenne (Brussel, 1876-1932) en in 1928 aanzienlijk uitgebreid door de architecten Jozef Viérin (Kortrijk, 1872-Brugge 1949) en Antoine Dugardyn (Brugge, 1889-1962). Verbouwd in 1953 door architect Florimond Vervalcke (Knokke) en vanaf dan tot heden in gebruik als appartementencomplex gekend als "Golf Residence" of "Golf Residentie". Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 15/12/2003.