Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Maarten

Beschermd monument van tot heden

ID
12736
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12736

Besluiten

Openbare en religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 10-02-1940  ID: 36

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Maarten te Ieper is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Maartenskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Orgel kerk Sint-Maarten (voormalige kathedraal)

Ieper (Ieper)
Orgel door Jules Anneessens uit 1931.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Maarten en bijhorend klooster

Janseniusstraat 59 (Ieper)
Volgens overleveringen, eerste Onze-Lieve-Vrouwe- of Sint-Andrieskapel op deze plaats, vanaf 1012 toegewijd aan Sint-Maarten, de patroonheilige van oude fiscus-bedehuizen; vervangende kerk vanaf 1088 door toedoen van Robrecht II met eraan gekoppelde huisvesting voor bedienende priesters.