Beschermd monument

Sint-Jansgodshuis

Beschermd monument van 10-02-1940 tot heden
ID: 12764   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12764

Besluiten

Openbare en religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 10-02-1940  ID: 36

Beschrijving

Het Sint-Jansgodshuis te Ieper is beschermd als monument.Waarden

Het Sint-Jansgodshuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige of geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Jansgodshuis

Ieperleestraat 31 (Ieper)
Stichting ten behoeve van de armenzorg; ontstaan tijdens de crisisperiode 1270-1274 in de Ieperse lakennijverheid ten gevolge het verbod op uitvoer van Engelse wol.