Sint-Jansgodshuis

Beschermd monument van 10-02-1940 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Ieper
Straat Ieperleestraat
Locatie Ieperleestraat 31 (Ieper)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/33011/307.1
  • OW000617

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Jansgodshuis

Ieperleestraat 31, Ieper (West-Vlaanderen)

Stichting ten behoeve van de armenzorg; ontstaan tijdens de crisisperiode 1270-1274 in de Ieperse lakennijverheid ten gevolge het verbod op uitvoer van Engelse wol.

Beschrijving

Het Sint-Jansgodshuis te Ieper is beschermd als monument.

Waarden

Het Sint-Jansgodshuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige of geschiedkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.