Beschermd monument

Talana Farm Cemetery

Beschermd monument van 01-04-2009 tot heden

ID: 12786   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12786

Besluiten

Britse militaire begraafplaatsen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 01-04-2009  ID: 4597

Beschrijving

De Britse militaire begraafplaats Talana Farm Cemetery te Boezinge (Ieper) is beschermd als monument. De bescherming omvat de begraafplaats met inbegrip van de toegangsweg vanaf de Diksmuidseweg.Waarden

De Britse militaire begraafplaats Talana Farm Cemetery met toegangspad is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde:
Begraafplaats gestart door Zouaven in april 1915 en vanaf juni 1915 verder gebruikt door Britse troepen tot in maart 1918. De naam 'Talana Farm' verwijst naar de 'Battle of Talana Hill' tijdens de Boer War. In het totaal liggen er 529 Britten begraven, waarvan er 14 niet meer geïdentificeerd konden worden. Heel opvallend is het feit dat de graven onregelmatig aangelegd zijn: dit verwijst naar de moeilijke oorlogsomstandigheden, waarin de begraafplaats is aangelegd. Bepaalde graven dienen collectief geïdentificeerd te worden, terwijl 'special memorials' zijn opgericht voor mannen, waarvan aangenomen wordt dat ze onder een naamloze grafsteen liggen. Waarschijnlijk lagen er hier oorspronkelijk meer doden begraven, maar hun graf kon door het verwoestende artillerievuur niet meer teruggevonden worden.

artistieke waarde

artistieke en historische in casu architectuurhistorische waarde:
Begraafplaats volledig omsloten door velden met een toegangsgebouw uit witte natuursteen, met koepel en rondboogopeningen. Het 'Cross of Sacrifice' staat in de hoek recht tegenover de toegang. De grasvlakte waarin de graven in onregelmatige rijen zijn aangelegd, wordt omgeven door een haag (meidoorn). Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en Zweedse lijsterbessen. Het ontwerp is het werk van R. Blomfield en G. H. Goldsmith.

historische waarde

artistieke en historische in casu architectuurhistorische waarde:
Begraafplaats volledig omsloten door velden met een toegangsgebouw uit witte natuursteen, met koepel en rondboogopeningen. Het 'Cross of Sacrifice' staat in de hoek recht tegenover de toegang. De grasvlakte waarin de graven in onregelmatige rijen zijn aangelegd, wordt omgeven door een haag (meidoorn). Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en Zweedse lijsterbessen. Het ontwerp is het werk van R. Blomfield en G. H. Goldsmith.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Talana Farm Cemetery

Diksmuidseweg zonder nummer (Ieper)
'Talana Farm' behoorde tot een groep boerderijen die door het Brits leger een naam kregen die verwees naar de Zuid-Afrikaanse oorlog. De begraafplaats werd in april 1915 gestart.