Talana Farm Cemetery

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Boezinge
Straat Diksmuidseweg
Locatie Diksmuidseweg zonder nummer, Ieper (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2005).
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Talana Farm Cemetery

Deze bescherming is geldig sinds 01-04-2009.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Talana Farm Cemetery

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

'Talana Farm' behoorde tot een groep boerderijen die door het Brits leger een naam kregen die verwees naar de Zuid-Afrikaanse oorlog (Boer War, 1899-1902). Hier verwees de naam naar de 'Battle of Talana Hill', op 20 oktober 1899. De begraafplaats werd in april 1915 gestart door Zouaven (Franse koloniale troepen). De '1st Rifle Brigade' en de '1st Somerset Light Infantry' namen de begraafplaats in juni 1915 over. Ze bleef in gebruik door gevechtseenheden tot in maart 1918.

De graven liggen er heel onregelmatig bij. In perk II liggen heel wat manschappen van de '1st East Lancashire Regiment' die stierven tijdens een kleine maar succesvolle aanval op 6 juli 1915. In perken III en IV liggen veel manschappen van de '49th (West Riding) Division', die in de omgeving vochten aan het begin van de Derde Slag om Ieper (31 juli 1917). In diezelfde perken liggen ook de doden van de artillerie-eenheden die dit terrein innamen in augustus 1917.

De graven van 27 Fransen en 2 Amerikanen zijn verwijderd. De graven in perk I, rij E worden collectief geïdentificeerd. Waarschijnlijk waren er oorspronkelijk meer graven, die echter door het artillerievuur niet meer teruggevonden konden worden.

Talana Farm Cemetery werd ontworpen door R. Blomfield (hoofdarchitect) en G.H. Goldsmith (uitvoerend architect). In het totaal liggen er 529 Britten begraven, waarvan er 14 niet meer geïdentificeerd konden worden. Voor 6 doden, waarvan aangenomen wordt dat ze onder een naamloze grafsteen liggen, werd een 'special memorial' opgericht.

Begraafplaats met onregelmatig grondplan en een oppervlakte van circa 3740m². Het nagenoeg vlakke terrein wordt omgeven door een haag (meidoorn). De begraafplaats wordt getooid met Zweedse lijsterbessen aan de rand van de begraafplaats en bloemperken en struiken bij de graven. In de oostelijke hoek staat het toegangsgebouw uit witte natuursteen, met koepel, rondboogopeningen, een donker smeedijzeren hekken en het opschrift 'Talana Farm Cemetery MCMXV - MCMXVIII'. In en rond het toegangsgebouw zijn de metalen informatieplaat (op een lage, schuine betonnen tafel), het registerkastje en de teksten van de landplaat terug te vinden. Het dienstgebouw aan de noordkant is opgetrokken uit rode baksteen, behalve het witstenen, plat dak. Het 'Cross of Sacrifice' (type A) staat in de noordelijke hoek. De grafstenen zijn onregelmatig verspreid over 4 perken. De 'special memorials' staan tegen de zuidkant.

  • Bezoekersinformatie Commonwealth War Graves Commission (nieuwe en oude registers).
  • Holt, Tonie & Valmai. Major & Mrs Holt’s Battlefield Guide to the Ypres Salient. London, Leo Cooper, 2003.
  • Scott Michael, The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient. Norwich-Norfolk, Gliddon Books, 1992.

Bron: Beschermingsdossier DW002417

Auteurs: Decoodt, Hannelore

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Diksmuidseweg

Diksmuidseweg (Ieper)

is gerelateerd aan Bard Cottage Cemetery

Diksmuidseweg zonder nummer, Ieper (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.