Beschermd monument

Potijze Chateau Lawn & Grounds Cemeteries

Beschermd monument van tot heden

ID
12880
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12880

Besluiten

Britse militaire begraafplaatsen
definitieve beschermingsbesluiten: 01-04-2009  ID: 4595

Beschrijving

De Britse militaire begraafplaats Potijze Chateau Lawn & Grounds Cemeteries is beschermd als monument. De bescherming omvat beide delen van de samengestelde begraafplaats met inbegrip van alle beplantingen, de bakstenen omheiningsmuur met toegangshekken, de Stone of Remembrance, het Cross of Sacrifice, de trappen tussen beide delen van de begraafplaats en het toegangspad vanaf de Zonnebeekstraat.Waarden

De Britse militaire begraafplaatsen Potijze Chateau Lawn & Grounds Cemeteries met toegangspad zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde: Twee van de vier begraafplaatsen die op het gehucht Potyze, bij het 'White Château' werden aangelegd vanaf de Tweede Slag bij Ieper tot aan het einde van de oorlog. Op de 'Grounds Cemetery' werden na de oorlog 225 graven uit de omliggende slagvelden en kleinere begraafplaatsen toegevoegd, waardoor deze begraafplaats nu 478 doden telt. Voor 12 van hen werd een 'special memorial' opgericht. Op de iets lager gelegen 'Lawn Cemetery' liggen nu 229 doden begraven, waarvan er één met een 'special memorial' wordt herdacht.

artistieke waarde

artistieke en historische in casu architectuurhistorische waarde: De twee begraafplaatsen worden op architecturaal vlak als één begraafplaats behandeld: beiden zijn bereikbaar via eenzelfde toegangshekken en zijn binnen eenzelfde bakstenen ommuring gelegen. Potijze Chateau Lawn Cemetery is het westelijk deel en wordt met de 'Grounds Cemetery' verbonden via trapjes. Op de scheiding staat het 'Cross of Sacrifice'. De 'Stone of Remembrance' staat op de 'Grounds Cemetery'. De begraafplaatsen worden getooid met een Zweedse lijsterbes, jonge taxussen en varenbeuken. Het ontwerp is van de hand van R. Blomfield en N.A. Rew.

historische waarde

artistieke en historische in casu architectuurhistorische waarde: De twee begraafplaatsen worden op architecturaal vlak als één begraafplaats behandeld: beiden zijn bereikbaar via eenzelfde toegangshekken en zijn binnen eenzelfde bakstenen ommuring gelegen. Potijze Chateau Lawn Cemetery is het westelijk deel en wordt met de 'Grounds Cemetery' verbonden via trapjes. Op de scheiding staat het 'Cross of Sacrifice'. De 'Stone of Remembrance' staat op de 'Grounds Cemetery'. De begraafplaatsen worden getooid met een Zweedse lijsterbes, jonge taxussen en varenbeuken. Het ontwerp is van de hand van R. Blomfield en N.A. Rew.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Potijze Chateau Lawn and Grounds Cemeteries

Zonnebeekseweg zonder nummer (Ieper)
Twee Britse militaire begraafplaatsen met doden uit de Eerste Wereldoorlog, die nu als één begraafplaats ingericht zijn, naar ontwerp van R. Blomfield en N.A. Rew. Potijze Chateau Lawn is lagergelegen dan Potijze Chateau Grounds Cemetery. De 'Cross of Sacrifice' staat op de scheiding van de twee begraafplaatsen, de 'Stone of Remembrance' op Potijze Chateau Grounds Cemetery. Het geheel is ommuurd en toegankelijk via een smeedijzeren hek.