Stadhuis Kortrijk

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Kortrijk
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 54 (Kortrijk)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/34022/1035.1
  • 4.01/34022/306.1
  • DW000082
  • OW000742

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stadhuis van Kortrijk

Grote Markt 54, Kortrijk (West-Vlaanderen)

Huidig gebouwencomplex in verschillende fases tot stand gekomen en gegroepeerd rond twee binnenkoeren (bijhorend grondplan, cf. bijlage 1, figuur 5). Het complex wordt heden begrensd door de Grote Markt (ten zuiden), de Rijselsestraat (ten zuiden), de Leiestraat (ten oosten) en de Papenstraat (ten westen).

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het stadhuis van Kortrijk.

Waarden

Het stadhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.