Beschermd monument

Stadhuis Kortrijk

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden

ID: 12986   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12986

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 31

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het stadhuis van Kortrijk.Waarden

Het stadhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadhuis van Kortrijk

Grote Markt 54 (Kortrijk)
Huidig gebouwencomplex in verschillende fases tot stand gekomen en gegroepeerd rond twee binnenkoeren (bijhorend grondplan, cf. bijlage 1, figuur 5). Het complex wordt heden begrensd door de Grote Markt (ten zuiden), de Rijselsestraat (ten zuiden), de Leiestraat (ten oosten) en de Papenstraat (ten westen).