Beschermd monument

Britse militaire begraafplaats Saint Julien Dressing Station Cemetery

Beschermd monument van 19-12-2014 tot heden

ID: 13174   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13174

Besluiten

Britse militaire begraafplaatsen
wijzigingsbesluiten, opheffingsbesluiten: 19-12-2014  ID: 5652

Beschrijving

De Britse militaire begraafplaats Saint Julien Dressing Station Cemetery is beschermd als monument. De bescherming omvat de begraafplaats inclusief alle beplantingen, de omheiningsmuur met hekwerk en zitbanken, het Cross of Sacrifice en het dienstgebouw.Waarden

De Britse militaire begraafplaats Saint Julien Dressing Station Cemetery is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde: Begraafplaats ontstaan bij een 'dressing station' (medische post) die in Sint-Juliaan was ingericht nadat het dorp in september 1917 veroverd was door geallieerde eenheden. De begraafplaats bleef in gebruik tot in maart 1918, behalve één graf uit augustus 1918. Bij de 203 oorspronkelijke graven werden na de oorlog nog graven toegevoegd uit de slagvelden rond Sint-Juliaan. Nu liggen er 428 doden, waarvan er 180 niet meer geïdentificeerd konden worden. Voor negen Britten en twee Zuid-Afrikanen werd een 'special memorial' opgericht, omdat vermoed wordt dat zij onder een naamloos graf liggen.

artistieke waarde

artistieke en historische, in casu architectuurhistorische waarde: Begraafplaats met bakstenen ommuring, ontworpen door R. Blomfield en W.H. Cowlishaw. Bij het smeedijzeren toegangshekken zijn zitbanken in de omheiningsmuur ingewerkt, met de teksten van de landplaten in de rugleuningen. Het 'Cross of Sacrifice' staat centraal en wordt geflankeerd door populieren. Linden versterken het groene karakter van deze begraafplaats, terwijl bloemperken en struiken kleur aanbrengen.

historische waarde

artistieke en historische, in casu architectuurhistorische waarde: Begraafplaats met bakstenen ommuring, ontworpen door R. Blomfield en W.H. Cowlishaw. Bij het smeedijzeren toegangshekken zijn zitbanken in de omheiningsmuur ingewerkt, met de teksten van de landplaten in de rugleuningen. Het 'Cross of Sacrifice' staat centraal en wordt geflankeerd door populieren. Linden versterken het groene karakter van deze begraafplaats, terwijl bloemperken en struiken kleur aanbrengen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Britse militaire begraafplaats Saint Julien Dressing Station Cemetery

Felix Nadarstraat zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)
Britse militaire begraafplaats, vanaf september 1917 aangelegd bij een 'dressing station' (medische post).