Beschermd cultuurhistorisch landschap

Parochiekerk Sint-Martinus met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 06-07-1957 tot heden
ID: 13231   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13231

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Martinus te Werken (Kortemark) is samen met haar onmiddellijke omgeving beschermd als landschap. De bescherming omvat de parochiekerk en haar omgeving, bestaande uit een kerkhof omzoomd met leilinden, gekasseide paden, een haag van haagbeuk en en een ommegang van zeven kapellen.Waarden

De Sint-Martinuskerk met de erom staande lindebomen en de rondgang (bedevaartweg) met de zeven kapelletjes en de beukenhaag zijn beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Afsluitingshaag van gewone beuk rond het kerkhof van Werken

Werkenplein zonder nummer (Kortemark)
Parallel met de rondgang is op concentrische wijze een afsluitingshaag aangelegd rondom het kerkhof van de parochiekerk Sint-Martinus. De haag wordt traditioneel onderhouden door ze te scheren.


Kerkhof rond de Sint-Martinuskerk

Werkenplein zonder nummer (Kortemark)
* Werkenplein z.nr. Kerkhof rond de Sint-Martinuskerk (cf. * Werkenplein nr. +15). De omgeving van de Sint-Martinuskerk is sinds 1957 beschermd als landschap. De wederopbouwkerk, het kerkhof met de leilindes, de ommegang van zeven kapellen, de gekasseide paden en de haag van haagbeuk is samen met de site van de "Hoge Andjoen" beschermd als landschap (K.B.


Leibomenrij van zomerlinden op het kerkhof van Werken

Werkenplein zonder nummer (Kortemark)
Parallel met de rondgang is op concentrische wijze een bomenrij aangelegd rondom het kerkhof van de parochiekerk Sint-Martinus. Alle lindebomen zijn in een verticaal vlak geleid en op een hoogte van 750 cm geknot. Alle zomerlinden zijn met elkaar verbonden met geleide zijtakken die zich op een hoogte van 220 à 250 cm bevinden. In oorsprong telde de bomenrij 54 exemplaren, op het moment van de inventarisatie (2008) waren er nog 46 en waren er reeds 8 bomen verdwenen. Het betreft hier een representatief voorbeeld van hoe leibomen werden aangeplant, onderhouden en geleid op kerkhoven.


Orgel kerk Sint-Martinus

Werken (Kortemark)
In 1768 werd een nieuwe orgelkast gemaakt door de lokale schrijnwerker Joseph Valcke; welke orgelmaker bij deze bouwfase betrokken was, is niet vermeld in de archieven. Vermits echter Andreas-Jacobus Berger (Brugge) dit orgel in onderhoud had, is hij wellicht bij die werken betrokken geweest. [Nota: De naam van Jacobus van Eynde die in één bron genoemd wordt kan niet op het werk van 1768 betrekking hebben.] In de 2de helft van de 19de eeuw werden werken uitgevoerd door Petrus Albertus Loncke (Hoogstade). De kerk en haar inboedel gingen verloren in WO I. In 1924 werd een nieuw orgel geleverd door Jos. en Pieter Loncke (Esen); ook dit werk verging in oorlogsgeweld, in 1943. Het huidig orgel is van firma Jos. Loncke en Zonen (Esen), uit 1958.


Parochiekerk Sint-Martinus

Werkenplein zonder nummer (Kortemark)
* Werkenplein nr. +15. Georiënteerde <italic>parochiekerk</italic> toegewijd aan Sint-Martinus. De kerk is historisch heropgebouwd na de vernielingen van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. De hallenkerk van voor de Eerste Wereldoorlog heeft een achtzijdige romaanse vieringtoren en gotische beuken en koor uit het begin van de 17de eeuw. Ook de noordelijke transeptgevel en een gedeelte van