Beschermd cultuurhistorisch landschap

Parochiekerk Sint-Martinus met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
13231
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13231

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus met lindebomen, rondgang met kapelletjes en beukenhaag en motte De Hoge Andjoen
definitieve beschermingsbesluiten: 06-07-1957  ID: 397

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Martinus te Werken (Kortemark) is samen met haar onmiddellijke omgeving beschermd als landschap. De bescherming omvat de parochiekerk en haar omgeving, bestaande uit een kerkhof omzoomd met leilinden, gekasseide paden, een haag van haagbeuk en en een ommegang van zeven kapellen.Waarden

De Sint-Martinuskerk met de erom staande lindebomen en de rondgang (bedevaartweg) met de zeven kapelletjes en de beukenhaag zijn beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Afsluitingshaag van gewone beuk

Werkenplein zonder nummer (Kortemark)
Parallel met de rondgang is op concentrische wijze een afsluitingshaag aangelegd rondom het kerkhof van de parochiekerk Sint-Martinus. De haag wordt traditioneel onderhouden door ze te scheren.


Leibomenrij van zomerlinden

Werkenplein zonder nummer (Kortemark)
Parallel met de rondgang is op concentrische wijze een bomenrij aangelegd rondom het kerkhof van de parochiekerk Sint-Martinus. Alle lindebomen zijn in een verticaal vlak geleid en op een hoogte van 750 cm geknot. Alle zomerlinden zijn met elkaar verbonden met geleide zijtakken die zich op een hoogte van 220 à 250 cm bevinden. In oorsprong telde de bomenrij 54 exemplaren, op het moment van de inventarisatie (2008) waren er nog 46 en waren er reeds 8 bomen verdwenen. Het betreft hier een representatief voorbeeld van hoe leibomen werden aangeplant, onderhouden en geleid op kerkhoven.


Parochiekerk Sint-Martinus

Werkenplein zonder nummer (Kortemark)
Georiënteerde parochiekerk toegewijd aan Sint-Martinus. De kerk is historisch heropgebouwd na de vernielingen van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. De hallenkerk van voor de Eerste Wereldoorlog heeft een achtzijdige romaanse vieringtoren en gotische beuken en koor uit het begin van de 17de eeuw. Ook de noordelijke transeptgevel en een gedeelte van de westgevel bewaren romaanse sporen.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kerkhof rond de Sint-Martinuskerk

Werkenplein zonder nummer (Kortemark)
Kerkhof rond de Sint-Martinuskerk. De omgeving van de Sint-Martinuskerk is sinds 1957 beschermd als landschap. De wederopbouwkerk, het kerkhof met de leilindes, de ommegang van zeven kapellen, de gekasseide paden en de haag van haagbeuk is samen met de site van de "Hoge Andjoen" beschermd als landschap. De kerk en het kerkhof bevinden zich op het neerhof van de site "Hoge Andjoen", een lager gelegen zone aan de voet van de motte. Het beschadigde, vóóroorlogse kerkhof met ijzeren hek wordt in 1924-1925 hersteld naar ontwerp van architect Thierry Nolf (Torhout).


Middeleeuwse dorpskern Werken

Werken (Kortemark)
De historische dorpskern van Werken is gelegen op de grens van het laat-Romeinse/vroegmiddeleeuwse schorrengebied of overstromingsvlakte. De dorpskern omvat het mottekasteel De Hogen Andjoen met aansluitend de Sint-Martinuskerk. Ten zuiden en ten westen liggen graslanden die zich uitstrekken tot aan de Kalvebeek en de Handzamenvaart. De typische dorpsstructuur uit de middeleeuwen is hier bewaard is gebleven. 


Vallei van de Handzamevaart

Beerst, Diksmuide, Vladslo (Diksmuide), Handzame, Werken, Zarren (Kortemark)
Dit gebied omvat de polderinsnijding van de deels gekanaliseerde Handzamevaart tussen Handzame en Diksmuide, gekenmerkt door aaneengesloten graslanden. De Handzame heeft tussen het dorp Handzame en de Barisdamhoeve nog een sterk meanderende en natuurlijke loop in een smalle vallei met uitgesproken steilranden. Vanaf de Barisdamhoeve is ze sinds 1775 rechtgetrokken, gekanaliseerd en bedijkt om als transportkanaal dienst te doen. In de graslanden in de vallei zorgen “lanen” voor de afwatering naar grachten rond de percelen. De Hoge Andjoen is een mottesite waar nog duidelijk de typische dorpsstructuur uit de middeleeuwen bewaard is gebleven. De Barisdamhoeve bevindt zich op een verhevenheid, nabij de rand van de vallei, gedeeltelijk omgracht en getuigt van een dergelijke burcht.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.