Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Groot Begijnhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
133650
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/133650

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Oost-Vlaanderen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 01-06-2023  ID: 15002

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van vaststellingen vind je op onze website.

Beschrijving

In 1872 kocht hertog Engelbertus van Arenberg het noordwestelijk deel van de Sint-Baafskouter te Sint-Amandsberg ter grootte van 8 hectare de zogenaamde Nieuwhofkouter. In 1873 werd naar ontwerp van architect Arthur Verhaegen begonnen aan de bouw van het begijnhof, volledig opgevat naar het patroon van de middeleeuwse begijnhoven als een ommuurde stad binnen een stad en overeenkomstig geïnspireerd op de Vlaamse gotische stijl van de 15de eeuw. Het begijnhof met zijn veertien conventen voor circa dertig begijnen en zijn tachtig huizen werd op 29 september 1874 ingehuldigd. Het begijnhof telt drie pleinen, namelijk het Sint-Elisabethplein, Sint-Beggaplein en Sint-Antoniusplein.

Waarden

ruimtelijk-structurerende waarde

-

architecturale waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Groot Begijnhof

Groot Begijnhof 2-98, 69A, zonder nummer (Gent)
In 1872 kocht hertog Engelbertus van Arenberg het noordwestelijk deel van de Sint-Baafskouter te Sint-Amandsberg ter grootte van 8 hectare de zogenaamde Nieuwhofkouter. In 1873 werd naar ontwerp van architect Arthur Verhaegen begonnen aan de bouw van het begijnhof, volledig opgevat naar het patroon van de middeleeuwse begijnhoven als een ommuurde stad binnen een stad en overeenkomstig geïnspireerd op de Vlaamse gotische stijl van de 15de eeuw. Het begijnhof met zijn veertien conventen voor circa dertig begijnen en zijn tachtig huizen werd op 29 september 1874 ingehuldigd. Het begijnhof telt drie pleinen, namelijk het Sint-Elisabethplein, Sint-Beggaplein en Sint-Antoniusplein.

Is de omvattende vaststelling van

Begijnhofkerk Heilige Elisabeth van Hongarije, Heilige Michael en Heilige Engelen

Groot Begijnhof zonder nummer (Gent)
Driebeukige basilicale kerk van negen traveeën met recht afgesloten koor van één travee; ronde traptoren op polygonale aanzet in de oksel van westgevel en noordelijke zijbeuk. Plannen naar ontwerp van J. Bethune, eerstesteenlegging op 29 september 1873 en plechtige kerkwijding op 29 september 1875. Calvarieberg onder portiek met versierde puntgevel opgericht in 1875 tegen de oostgevel naar ontwerp van J. Bethune.


Kapel Sint-Antonius van Padua

Groot Begijnhof zonder nummer (Gent)
Eenbeukige kapel van drie traveeën onder leien zadeldak met kleine dakruiter, gebouwd in de as van de oostgevel van de infirmerie. Oostelijke puntgevel geopend door ruim spitsboogvenster met fraaie tracering.

Andere relaties

Heeft als voorganger

Groot Begijnhof

Groot Begijnhof 2-98, 69A, zonder nummer (Gent)


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.