Kapel Sint-Antonius van Padua

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Sint-Amandsberg
Straat Groot Begijnhof
Locatie Groot Begijnhof zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel Sint-Antonius van Padua

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Groot Begijnhof

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Groot Begijnhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Groot Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 21-04-1994.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Groot Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 21-04-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kapel Sint-Antonius van Padua. Gebouwd in de as van de oostgevel der infirmerie (nummer 66). Eenbeukige kapel van drie traveeën onder leien zadeldak met kleine dakruiter. Oostelijke puntgevel geopend door ruim spitsboogvenster met fraaie tracering. Ingang in zuidgevel.

Interieur met houten overwelving.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Groot Begijnhof

Groot Begijnhof 2-98 (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.