Begijnhofkerk Heilige Elisabeth van Hongarije, Heilige Michael en Heilige Engelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Sint-Amandsberg
Straat Groot Begijnhof
Locatie Groot Begijnhof zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnhofkerk Heilige Elisabeth van Hongarije, Heilige Michael en Heilige Engelen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Groot Begijnhof

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Groot Begijnhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Groot Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 21-04-1994.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Groot Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 21-04-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Begijnhofkerk Heilige Elisabeth van Hongarije, Heilige Michael en Heilige Engelen. Plannen naar ontwerp van J. Bethune, eerstesteenlegging op 29 september 1873 en plechtige kerkwijding op 29 september 1875. Driebeukige basilicale kerk van negen traveeën met recht afgesloten koor van één travee; ronde traptoren op polygonale aanzet in de oksel van westgevel en noordelijke zijbeuk. Slank bakstenen gebouw in sobere neogotische stijl met hoog opgaand schip onder steil zadeldak (leien) voorzien van zes dakkapellen een een ranke opengewerkte dakruiter met naaldspits voor het koor. Verankerde westelijke puntgevel tussen versneden steunberen op omlopende sokkel met natuurstenen afschuining; centrale spitsboogpoort onder dito natuurstenen booglijst aanzettend op gesculpteerde consoles in de vorm van een gekroond vrouwenhoofdje. Kleine omlijste spitsboognis erboven met beeld van Heilige Elisabeth gesculpteerd door Mod. Van Assche. Ruim spitsboogvormig vensterlicht met Y-vormige bakstenen tussenstijl en voorts met traceerwerk. Spitsboogvensters respectievelijk met twee- en drieledige tracering voor zijbeuken en bovenlichten.

Calvarieberg onder portiek met versierde puntgevel opgericht in 1875 tegen de oostgevel naar ontwerp van J. Bethune en naar aanleiding van het overlijden van de hertog van Arenberg, polychromie van 1877 door A. Bressers.

Schip met kruisgewelven geschraagd door arduinen zuilen met gepolychromeerde krulkoolbladkapitelen; zijbeuken met kruisgewelven.

Mobilair: schaarse neogotische muurschilderingen en verder vier biechtstoelen, preekstoel en koorgestoelte in neogotische stijl naar ontwerp van J. Bethune, evenals drie glasramen in het koor.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Groot Begijnhof

Groot Begijnhof 2-98 (Gent)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Begijnhofkerk Heilige Elisabeth van Hongarije, Heilige Michael en Heilige Engelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26777 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.