Beschermd monument

Hotel Merghelynck

Beschermd monument van 11-05-1983 tot heden
ID: 13523   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13523

Besluiten

Geografisch pakket Ieper
definitieve beschermingsbesluiten: 11-05-1983  ID: 1919

Beschrijving

Het hotel Merghelynck te Ieper, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke en historische waarde van het monument als volgt werden gemotiveerd: ”Bakstenen pilastergevel met gedeeltelijk natuurstenen plint. De ingangstravee en de naastliggende traveeën zijn uitgevoerd in metselwerk met banden. Alle vensters zijn afgedekt met een segmentboog met sluitsteen, de poort met een rondboog. Enkel de ingangstravee heeft bewerkte sluitstenen. De poorttravee is begrensd door een gebroken driehoekig fronton met hierop twee putti die een schelpmotief met in de kern het jaartal 1774 flankeren. Het gebouw werd vernield gedurende de Eerste Wereldoorlog, het werd volledig in zijn vooroorlogse toestand heropgebouwd, ook wat het interieur betreft.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000454, 16 monumenten, advies KCML (1983).


Waarden

Het museum is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hotel Merghelynck

Merghelynckstraat 2 (Ieper)
Gebouwd in 1774 naar ontwerp van architect Thomas Gombert (Rijsel) voor rekening van François Ignace Merghelynck, erfelijk tresorier van de stad Ieper en hoogbaljuw van vermelde stad en het graafschap Mesen.