Beschermd monument

Gedenkteken Koning Albert I

Beschermd monument van 17-12-1999 tot heden

ID
13860
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13860

Besluiten

Sluizencomplex De Ganzenpoot en oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 17-12-1999  ID: 3518

Beschrijving

Het Koning Albert I monument te Nieuwpoort, is beschermd als monument.Waarden

Het Koning Albert-Monument is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke, in casu esthetische waarde, historische waarde en sociaal-culturele waarde:
Als herdenkingsobjecten van en materiële verwijzingen met symboolwaarde naar feiten, en slachtoffers van vooral de Eerste Wereldoorlog;
Als illustratie van de uiteenlopende wijzen waarop men deze gedenktekens tijdens het interbellum en na de Tweede Wereldoorlog concipieerde;
Als illustratie van de wijze waarop men de oorlogsfeiten, het verloop van de oorlog en de oorlogsslachtoffers van beide oorlogen wenste te herdenken.

artistieke waarde

artistieke, in casu esthetische waarde, historische waarde en sociaal-culturele waarde:
Als herdenkingsobjecten van en materiële verwijzingen met symboolwaarde naar feiten, en slachtoffers van vooral de Eerste Wereldoorlog;
Als illustratie van de uiteenlopende wijzen waarop men deze gedenktekens tijdens het interbellum en na de Tweede Wereldoorlog concipieerde;
Als illustratie van de wijze waarop men de oorlogsfeiten, het verloop van de oorlog en de oorlogsslachtoffers van beide oorlogen wenste te herdenken.

sociaal-culturele waarde

artistieke, in casu esthetische waarde, historische waarde en sociaal-culturele waarde:
Als herdenkingsobjecten van en materiële verwijzingen met symboolwaarde naar feiten, en slachtoffers van vooral de Eerste Wereldoorlog;
Als illustratie van de uiteenlopende wijzen waarop men deze gedenktekens tijdens het interbellum en na de Tweede Wereldoorlog concipieerde;
Als illustratie van de wijze waarop men de oorlogsfeiten, het verloop van de oorlog en de oorlogsslachtoffers van beide oorlogen wenste te herdenken.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gedenkteken Koning Albert I

Kustweg zonder nummer (Nieuwpoort)
Dit monument werd opgericht als een blijvende hulde aan alle Belgische frontsoldaten en hun aanvoerder, de "Ridder-Koning" Albert I.