Persoon

Aubroeck, Karel

ID: 1209   URI: https://id.erfgoed.net/personen/1209

Beschrijving

De expressionistische beeldhouwer en schilder Karel Aubroeck (Temse, 1894 – 1986) had opleiding gevolgd aan de academie van Mechelen. Ondertussen werkte hij in een houtsnijdersatelier. Tijdens de Eerste Wereldoorlog leerde hij als frontsoldaat o.m. aalmoezenier Oscar Versteele en Clemens De Landtsheer kennen, net als Aubroeck heel Vlaamsgezinde figuren. Na de oorlog vestigde Aubroeck zich als zelfstandige houtsnijder in Temse. Hij legde zich eveneens toe op monumentale constructivistische beeldhouwkunst. In 1928 realiseerde hij zijn eerste belangrijk monumentaal werk, 'De Wekgroep'. Zijn beeldhouwwerk wordt gekenmerkt door geslotenheid, zijn expressionisme is getemperd en gestileerd.

Toen er een wedstrijd werd uitgeschreven om beelden te vervaardigen voor de IJzertoren, werd Aubroeck uit 33 kandidaten geselecteerd. De 4 monumentale beelden van de IJzertoren betekenden zijn doorbraak als beeldende kunstenaar. Hij werkte verder met een naturalistische en decoratieve vormgeving in baksteentechniek, steen, gips en vooral in allerlei exotische houtsoorten. Hij bouwde vooral voort op het thema 'Moeder en Kind'. Hij ontwierp kleinere figuren, portretten, heiligenbeelden, oorlogsgedenktekens (o.m. in Temse) en gevelversieringen. Aubroeck mocht samen met architect J. De Ridder het gedenkteken voor Koning Albert aan de Ganzenpoot in Nieuwpoort realiseren, o.m. bestaande uit een monumentaal standbeeld van de koning en baksteenreliëf op de rondgang boven het standbeeld.

Bij de bevrijding in '44 werd Aubroeck voor 3 maanden geïnterneerd, naar verluidt als maker van de beelden aan de IJzertoren, maar zijn 'zaak' werd uiteindelijk zonder gevolg geklasseerd. Vooral vanaf de Tweede Wereldoorlog werd zijn stijl soberder en eenvoudiger. Hij realiseerde talrijke naakte vrouwenbeelden. Onder invloed van Constant Permeke begon hij te schilderen.

Bron:

Beschermingsdossier DW002451, Hannelore Decoodt.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis Mathys-Vertongen

Aartstraat 28 (Hamme)
Burgerhuis in eclectische stijl van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, volgens gegevens van het kadaster volledig gereconstrueerd in 1898 door de erfgenamen Vertongen.


Moederhuis Koningin Astrid

Damputstraat 39, Hospitaalstraat 24, 24A (Hamme)
De nieuwe materniteit werd in 1952 gebouwd op de plaats van de vroegere hospitaalboerderij naar een ontwerp van architect Emiel Van Couwenberghe en uitgevoerd door aannemer Emiel Bogaert.


Oorlogsmonument voor Luitenant De Winde

Hyndrickxbosstraat zonder nummer (Staden)
Monument voor de te Merchtem geboren Vlaamsgezinde luitenant en dichter J. Dewinde, in 1918 gesneuveld bij de bevrijding van Westrozebeke; van 1938 naar ontwerp van K. Aubroeck (Temse).


Parochiekerk Heilig Hart

Antwerpsesteenweg 78 (Lier)
Moderne zaalkerk met transeptachtige uitbouwen onder platte daken, opgetrokken uit baksteen, in 1938-1939, naar ontwerp van F. Van Reeth.


Sluizencomplex De Ganzepoot met oorlogsmonumenten

Sluizen (Nieuwpoort)
Sluizencomplex uit 1876-78, aangelegd ter hoogte van Nieuwpoort-Stad. Na de Eerste Wereldoorlog, oprichting in de nabijheid van het sluizencomplex van een reeks monumenten ter nagedachtenis van de gesneuvelden.


Sociale woonwijk Nationale Watersportbaan Georges Nachez

Belvédèreweg 1-305, Europalaan 1-264, Jubileumlaan 2-572, Neermeerskaai 1-308, Nekkersberglaan 4-704 (Gent)
Hoogbouwwijk in het groen, van 1959 tot 1965 gerealiseerd aan de watersportbaan (1955) door de stad en de Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen naar ontwerp van Jules Trenteseau, Geo Bontinck, Victor Coolens, Adrien Bressers, Robert Bernard De Tracy, Robert Rubbens en Fritz Coppieters.


Universiteitsbibliotheek, Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde en Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Blandijnberg 2, Rozier 9, Sint-Hubertusstraat 8, 18 (Gent)
Op de plaats van een voormalige arbeiderscité realiseerde de rijksuniversiteit tussen 1933 en 1945 een bibliotheek en het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (HIKO) naar ontwerp van Henry van de Velde. Van 1957 tot 1962 werd ten zuiden hiervan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte opgetrokken naar plannen van van de Veldes medewerker Eugène Delatte.

Uitvoerder van

Gedenkteken Koning Albert I

Kustweg zonder nummer (Nieuwpoort)
Dit monument werd opgericht als een blijvende hulde aan alle Belgische frontsoldaten en hun aanvoerder, de "Ridder-Koning" Albert I.