Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Haringe

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 16-07-1993 tot heden

ID: 14077   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14077

Besluiten

Hoeves, Mariakapel en kerksituatie
definitieve beschermingsbesluiten: 16-07-1993  ID: 2540

Beschrijving

De dorpskern van Haringe, met kerk en kerkhof, pastorie en twee hoeves, is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De kerksituatie te Haringe is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische, in casu historisch-landschappelijke waarde en artistieke waarde:
Als zijnde een gaaf, agrarisch gebied met functionele esthetische en historische bindingen met de voorgestelde monumenten. De structuur van het voorgestelde dorpsgezicht is één historisch gegroeide entiteit.

historische waarde

historische, in casu historisch-landschappelijke waarde en artistieke waarde:
Als zijnde een gaaf, agrarisch gebied met functionele esthetische en historische bindingen met de voorgestelde monumenten. De structuur van het voorgestelde dorpsgezicht is één historisch gegroeide entiteit.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve

Haringeplein 5 (Poperinge)
Voormalig hoevetje 'Stilleven', naar verluidt een oude pastorie, gelegen ten noorden van de pastorie van Haringe. In de kern klimt het huis mogelijk op tot 1634.


Hoeve met dwarsschuur

Haringestraat 85 (Poperinge)
Hoeve bestaande uit een boerenhuis met aanleunende dwarsschuur rechts, gelegen middenin een met doornhaag, knotwilgen en populieren afgezette weide, ten noorden van de Sint-Martinuskerk.


Parochiekerk Sint-Martinus

Haringeplein zonder nummer (Poperinge)
Laatgotische hallenkerk met romaanse kruisingstoren, gelegen in de bocht van het Haringeplein-Haringestraat, in het midden van een omringend kerkhof.


Pastorie

Haringeplein 7 (Poperinge)
Alleenstaande pastorie uit de eerste helft van de 19de eeuw, gelegen middenin een beboomde en omhaagde tuin met gietijzeren toegangshek, ten westen van de Sint-Martinuskerk.