Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Blasius met omgeving en pastorie

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 01-12-2000 tot heden

ID: 14258   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14258

Besluiten

Parochiekerk Heilige Blasius en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 01-12-2000  ID: 3598

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Blasius en haar omgeving is beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat de kerk met kerkhof, de pastorie en hun onmiddellijke omgeving.Waarden

De omgeving van de parochiekerk Heilige Blasius is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een vrij gaaf bewaarde dorpskern, waarvan de huidige configuratie grosso modo teruggaat op de 18de-eeuwse situatie zoals afgebeeld op de Ferrariskaarten (1770- 1778) en wordt bepaald door de volgende componenten: de georiënteerde parochiekerk gelegen midden kerkhof met afzomende beplanting en het omlopend kerkpad, de ommegang ter ere van de Heilige Blasius en de kerkhofmuur ten oosten. Ten noorden ervan de vroegere pastorie met bijbouwen het achterliggend gekasseid plein ter vervanging van de voormalige pastorietuin.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Sint-Blasius met kerkhof

Kerkstraat 1 (Oostkamp)
Parochiekerk van Waardamme, toegewijd aan Sint-Blasius. De kerk is beschermd als monument en samen met de nabijgelegen voormalige pastorie (cf. Beekstraat nr. 4) aan het Dorpsplein beschermd als dorpsgezicht, beide bekrachtigd bij K.B. van 01/12/2000. Georiënteerde kruiskerk in classicistische stijl met bouwfases in de tweede helft van de 18de eeuw en in de 19de eeuw;


Pastorie van de Sint-Blasiusparochie

Dorpsplein 1 (Oostkamp)
* Beekstraat nr. 4. Voormalige pastorie van de Sint-Blasiusparochie, samen met het koetshuis gelegen ten noorden van de Heilige Blasiuskerk (cf. Kerkstraat nr. 1). De voormalige pastorie vormt samen met de kerk een beschermd dorpsgezicht, bekrachtigd bij K.B. van 01/12/2000. Traditionele pastorie uit de tweede helft van de 18de eeuw, echter sterk aangepast in de jaren 1960. Heden secretari