Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteel d’ Overschie met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
1600
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1600

Beschrijving

De bescherming omvat de kapel met haar omgeving en het kasteelpark.Waarden

De kapel Onze-Lieve-Vrouw ten Pui met haar omgeving en het kasteelpark van Overschie is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

sociaal-culturele waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Boerenburgerhuis

Dorpsstraat 5 (Huldenberg)
Traditioneel langshuis met één verdieping voorzien van halve kruisvensters.


Dorpswoning

Kapelbergstraat 14 (Huldenberg)
Eénverdiepingshuisje uit midden 18de eeuw.


Hoeve Het Puihof

Dorpsstraat 1 (Huldenberg)
Half gesloten, L-vormige hoeve met groot binnenhof, daterend van begin 19de eeuw. Boerenhuis met aanpalend wagenhuis. De dwarse vleugel bevat de stallen, een kleine schuur en de bakoven.


Kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Pui

Kapelweg zonder nummer (Huldenberg)
Eénbeukig gebouw van classicistische strekking doch met enkele barokke reminiscenties; voorgevel voorzien van een fraaie deur versierd met het blazoen der d'Overschies en bekroond met een houten peerspits.


Kasteel d'Overschie met watermolen en wagenhuis

Lindenhoflaan 1-5 (Huldenberg)
Kasteel, in zijn huidige vorm, gebouw van classicistische strekking, uit einde 18de eeuw of zelfs begin 19de eeuw. Ten westen wagenhuis en ten oosten watermolen in traditionele bak- en zandsteenstijl uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Langgestrekte hoeve

Kapelbergstraat 28 (Huldenberg)
Hoeve, vermoedelijk uit einde 17de of begin 18de eeuw doch met latere uitbreidingen en verbouwingen. Baksteen met schaars gebruik van zandsteen.


Lindehof

Lindenhoflaan 4 (Huldenberg)
Grote voormalig kasteelhoeve uit de 18de eeuw met afzonderlijke bestanddelen geschikt rondom het rechthoekige erf.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Valleien van Dijle en Laan ten zuiden van Leuven

Korbeek-dijle (Bertem), Huldenberg, Neerijse, Ottenburg, Sint-Agatha-Rode (Huldenberg), Heverlee (Leuven), Oud-Heverlee, Sint-Joris-Weert (Oud-Heverlee), Overijse (Overijse)
De ankerplaats ‘Valleien van Dijle en Laan ten zuiden van Leuven’ beslaat zo’n 2067 ha. De ankerplaats omvat de vallei van de Dijle stroomopwaarts van Leuven tot aan de grens met Wallonië in Ottenburg, en de vallei van de Laan, van haar monding in de Dijle tot aan de taalgrens in Tombeek. De Dijle is een rivier met oeverwallen en komgronden en met een nog bijna natuurlijke, sterk meanderende loop in een vaak kleinschalig beemdenlandschap met bosjes en struwelen. De aanwezigheid van water in rivieren en vijvers en een grote variatie aan vegetaties met botanische waarde karakteriseren deze valleien die ook ornithologisch van groot belang zijn. Doorheen de valleien vind je kastelen, speelhoven, priorijen en vierkantshoeves, maar ook industrieel-archeologisch relicten van oude spoor- en tramwegen en een sanatorium met modernistische architectuur en tuinaanleg.