Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pieter

Beschermd monument van 19-04-1937 tot heden
ID: 1761   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1761

Besluiten

Religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-1937  ID: 21

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Pieter te Leuven is beschermd als monument.


Waarden

De Sint-Pieterskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter

Mathieu de Layensplein zonder nummer (Leuven)
Monumentaal laatgotisch kerkgebouw, als voormalige kapittelkerk gelegen in het centrum van de stad. Begonnen in het eerste kwart van de 15de eeuw strekte de bouw zich uit tot halverwege de 16de eeuw, toen de werken aan de grootse westbouw werden opgegeven.