Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Jezuïetencollege

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
26339
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/26339

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 16. Voormalig jezuïetencollege. Thans leegstaand gebouwencomplex ingesloten in het N. door de Hoornstraat, in het Z. door de Kandelaarstraat, in het W. door het Sint-Maartensplein en in het O. door de Verversdijk. Gebouwencomplex is fasengewijs tot stand gekomen. 1575: de jezuïetenorde vestigt zich in het huis "De Lecke" aan de Wapenmakersstraat nr. 14. 1595: de jezuïeten verlaten het Sint-Aanduiding van

Is de vaststelling van

Jezuïetencollege

Boomgaardstraat 1, Kandelaarstraat 1, Verversdijk 16 (Brugge)
Voormalig jezuïetencollege. Gebouwencomplex ingesloten in het noorden door de Hoornstraat, in het zuiden door de Kandelaarstraat, in het westen door het Sint-Maartensplein en in het oosten door de Verversdijk. Gebouwencomplex is fasegewijs tot stand gekomen.