Beschermd monument

Decanale kerk Sint-Trudo

Beschermd monument van 21-09-1936 tot heden

ID
2659
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2659

Besluiten

Religieuze gebouwen, toren en stadhuis
definitieve beschermingsbesluiten: 21-09-1936  ID: 15

Beschrijving

De dekenale Sint-Trudokerk te Peer, is beschermd als monument.Waarden

De kerk van Sint-Trudo is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

artistieke waarde

-

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Decanale kerk Sint-Trudo

Kerkstraat zonder nummer (Peer)
De decanale Sint-Trudokerk kent een lange geschiedenis die nauw verbonden is met de geschiedenis van Peer. De kerk wordt gedomineerd door haar imposante gotische toren.