Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Rotemse molen en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 30-05-2005 tot heden

ID
2684
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2684

Besluiten

Watermolen Rotemse molen met molenwerk en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 30-05-2005  ID: 4397

Beschrijving

De Rotemse molen te Halen is met zijn omgeving, bestaande uit weilanden, een hoeve met losse bestanddelen op de hoek van de Gidsenstraat met de Rotemstraat en een geknotte kapellinde, beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De omgeving van Rotemse molen en hoeve met losse bestanddelen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De graad van bebouwing en de functionaliteit van de zone is sinds de Ferrariskaart (1771-1777) grotendeels ongewijzigd gebleven. Het woonhuis van de hoeve Rotemstraat 14 heeft in het dorpsgezicht een beeldbepalend karakter. Het terrein behoort tot het vroegere territorium van de abdij Mariëndal, waarvan de restanten zich in de onmiddellijke nabijheid bevinden. Deze restanten zijn al beschermd als monument, de omgeving als dorpsgezicht. Het huidige dorpsgezicht sluit hierbij aan, waardoor een samenhangend geheel met een gelijkwaardig statuut wordt verkregen.

sociaal-culturele waarde

De Rotemse molen en hoeve Rotemstraat 14 zijn ingeplant in het pittoreske landschap (parkgebied en landschappelijk waardevol agrarisch gebied) aan de oevers van de Velpe.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Geknotte linde als hoekboom met boomkapel

Rotemstraat (Halen)
Bij het kruispunt van de Rotemstraat en de Gidsenstraat wordt in de hoek van een perceel de grens van het erf, Rotemstraat 12, gemarkeerd. In de hoog geknotte linde werd een boomkapel opgehangen.


Hoeve met losse bestanddelen

Rotemstraat 14 (Halen)
Hoeve met losstaande bestanddelen, uit de tweede helft van de 18de eeuw, vroeger gelegen op het domein van de abdij Mariëndal. Gebouwen gelegen rondom een rechthoekig, ommuurd erf.


Rotemse molen

Gidsenstraat 24 (Halen)
Voormalige watermolen op de Velpe. Circa 1422 werd door de cisterciënzerinnen van Mariëndal een molen gebouwd op de Velpe, die voor 1646 verdwenen was, aangezien op dat ogenblik de huidige molen gebouwd werd.


Tuin van de Rotemse molen

Gidsenstraat 24 (Halen)
Tuin bij de watermolen van Rothem, met aanleg en beplanting uit de jaren 1930, toen het goed ook gebruikt werd als buitenverblijf; voorheen afhankelijk van het klooster Mariënrode van Rothem.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Slagveld van Halen

Lanciersstraat (Halen)
Het slagveld van Halen bevindt zich in het openruimtegebied ten westen van Halen in Limburg. Op 12 augustus 1914 kwam het daar tot een treffen tussen Belgische en Duitse troepen tijdens de doortocht van het Duitse leger door België, een week na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Aanleiding was de verkenning door de Duitse cavalarie naar de posities van het Belgische leger bij de Gete. Het slagveld omvat de locaties van de cavaleriecharges en de verdedigingsposities in wat als (één van) de laatste traditionele veldslagen de militaire geschiedenis zou ingaan. De slag demonstreerde hoezeer de rol van de traditionele cavalerie bij het begin van de 20ste eeuw was uitgespeeld.