Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Britse militaire begraafplaats Saint Julien Dressing Station Cemetery

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 31180   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/31180

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vanaf september 1917, toen Sint-Juliaan in geallieerde handen gevallen was tijdens de Derde Slag bij Ieper, richtten Britse eenheden in het dorp een 'dressing station' (medische post) in. Noodzakelijkerwijze diende er ook een begraafplaats aangelegd te worden. Deze bleef in gebruik tot in maart 1918.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Britse militaire begraafplaats Saint Julien Dressing Station Cemetery

Felix Nadarstraat zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)
Britse militaire begraafplaats, vanaf september 1917 aangelegd bij een 'dressing station' (medische post).