Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Odulphus met kloostergang

Beschermd monument van 20-11-2001 tot heden

ID
3300
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3300

Besluiten

Parochiekerk Sint-Odulfus
definitieve beschermingsbesluiten: 20-11-2001  ID: 3772

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de gehele Sint-Odulphuskerk met inbegrip van de voormalige kloostergang. Het gaat om een uitbreiding van de bescherming van de kerk en kloostergang, zonder de neoromaanse zijbeuken bij Koninklijk Besluit van 19 januari 1935.Waarden

De volledige Sint-Odulfuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
In kern een romaanse pijlerbasiliek uit de 12de eeuw waarvan het schip, de muren van de kruising, de zuidelijke transeptarm en de ingebouwde, rechte koortravee overblijven. Gedeeltelijk ingebouwde gotische westertoren uit 1406. Vergroting van de kerk in 1838 en ingrijpende vergrotings- en restauratiewerken in 1903-1904 naar ontwerp van de architecten H. Martens (1847-1919) en V. Lenertz (1864-1914). Glasramen naar ontwerp van Gust Ladon (1863-1942) uit Gent; rijke stoffering van het interieur.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Muurschilderingen Sint-Odulphuskerk

Speelhof zonder nummer (Borgloon)
Muurschilderingen uit de eerste helft van de 15de eeuw op de pijlers van de triomfboog.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Odolphus met sacristie en kloostergang

Speelhof zonder nummer (Borgloon)
De Sint-Odulphuskerk is een zeer oude stichting, die mogelijk opklimt tot vóór het gebruik ervan als burchtkapel van de graven van Loon. Het is moeilijk uit te maken of Sint-Odulphus de oorspronkelijke patroonheilige van de kerk was.