Pastorie Sint-Katharinaparochie en parochiekerk Sint-Katharina met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 23-02-1983 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Puurs
Deelgemeente Ruisbroek
Straat Ruisbroek-Dorp
Locatie Ruisbroek-Dorp 28, Ruisbroek-Dorp 30 (Puurs)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/12030/101.1
  • DA000602
  • OA000662

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Sint-Katharina

Ruisbroek-Dorp 28, Puurs (Antwerpen)

Kerk met omringend, deels omhaagd kerkhof, gesitueerd op een verhevenheid in de dorpskern, opklimmend tot de 12de eeuw, mogelijk 11de eeuw.

Pastorie Sint-Katharinaparochie

Ruisbroek-Dorp 30, Puurs (Antwerpen)

Pastorie in omringende, omhaagde tuin met gekasseid toegangspad, opgericht in 1650-1651, aangepast in de loop van 18de en 19de eeuw.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de pastorie en de Sint-Katharinakerk met omringend kerkhof, gelegen op een verhevenheid in de dorpskern van Ruisbroek.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en esthetische waarde van de pastorie en de kerk met omgeving als volgt: "door de historische waarde als typevoorbeeld van de inplanting van de pastorie in de onmiddellijke nabijheid van de kerk en omwille van de esthetische waarde als duidelijk afgetekende verhevenheid in de omgeving."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000602, Pastorie, gemeentehuis en Sint-Katharinakapel (BRENDERS F., 1983).

Waarden

De pastorie en de kerk met omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.