Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Pieter en -Paulus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 45674   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45674

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het centrum van Neerijse wordt gedomineerd door de ruim geproportioneerde, op een hoogte ingeplante Sint-Pieter en -Pauluskerk. Het markante silhouet met twee rijzige romaanse torens (tweede helft van de 12de eeuw) en schrijnvormig neoromaans schip is van verre herkenbaar.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Pieter en -Paulus met kerkhof

Dorpsstraat zonder nummer (Huldenberg)
Het markante silhouet met twee rijzige, in zandige kalksteen opgetrokken romaanse torens en schrijnvormig neoromaans schip is van verre herkenbaar.