Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Lindenhoek Chalet Military Cemetery

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50563
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50563

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De eerste begravingen gebeurden hier in maart 1915.. Na de oorlog werden ca. 130 graven uit de slagvelden rond Kemmel toegevoegd. Volgens het huidige register liggen er 317 doden begraven. De begraafplaats is ontworpen door Ch. Holden (hoofdarchitect) en W.C. Von Berg (uitvoerend architect). Lindenhoek Chalet Military Cemetery is een rechthoekige begraafplaats met een oppervlakte van ca. 1400m². De begraafplaats bevindt zich op een hoger niveau dan de straat, het terrein is genivelleerd. De begraafplaats kan betreden worden via een hoog tweeledig smeedijzeren hek tussen hooggeplaatste bakstenen bloembakken, dat uitkomt op een met bakstenen ommuurd en geplaveid platform, dat via terrassen, bedekt met gras en voorzien van trappen uit witte natuursteen, verbonden is met de eigenlijke begraafplaats. In deze toegangspartij zijn een zitbank, de metalen infoplaat, het registerkastje en de dAanduiding van

Is de vaststelling van

Britse militaire begraafplaats Lindenhoek Chalet Military Cemetery

Gremmerslinde zonder nummer (Heuvelland)
Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog, gelegen op het gehucht De Linde, op ongeveer 800 meter ten zuiden van de kerk van Kemmel, aan de voet van de Kemmelberg.