Abdij van Corsendonk: hoofdgebouw, vrouwenhuis, kinderhuis en lekenhuis

Beschermd monument van 09-09-1970 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Oud-Turnhout
Deelgemeente Oud-Turnhout
Straat Corsendonk
Locatie Corsendonk 5 (Oud-Turnhout)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13031/103.1
  • OA001012

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Priorij Corsendonk

Corsendonk 5, Oud-Turnhout (Antwerpen)

Omwald domein met gedeeltelijk bewaard kloostercomplex, opklimmend tot de eerste helft van de 16de eeuw en de 17de eeuw, in laatgotische en traditionele bak- en zandsteenstijl.

Beschrijving

Het hoofdgebouw en bijgebouw (vrouwenhuis) van de voormalige abdij van Corsendonk werd beschermd als monument bij koninklijk besluit van 8 juli 1970. Dit besluit werd opgeheven bij koninklijk besluit van 9 september 1970. Het hoofdgebouw (priorij) en het vrouwenhuis werden opnieuw beschermd als monument, samen met het kinderhuis en lekenhuis bij koninklijk besluit van 9 september 1970.

Waarden

Het hoofdgebouw (priorij) en bijgebouwen (vrouwenhuis, kinderhuis en lekenhuis) van de voormalige abdij van Corsendonk zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.