Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Jacob

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden
ID: 6152   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6152

Besluiten

Gebouwen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 28

Beschrijving

De Sint-Jacobkerk is beschermd als monument.Waarden

De kerk van Sint-Jacob is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Jacob

Sint-Jacobstraat 9 (Antwerpen)
Basilicale kruiskerk met westtoren in Brabantse hoog-gotiek, in drie grote bouwfasen opgetrokken vanaf eind 15de eeuw tot midden 17de eeuw, door de bouwmeesters Herman I, Domien en Herman II de Waghemakere en Rombout Keldermans.