Persoon

Blomme, Henri

ID
369
URI
https://id.erfgoed.net/personen/369

Beschrijving

Broer van Leonard Blomme.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Bresstraat 18 (Antwerpen)
Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in 1882 in opdracht van J. Adriaensen die in zijn bouwaanvraag vermeldt dat het plan door "bouwmeester Blomme" is opgemaakt.


Cercle La Philotaxe

Lange Gasthuisstraat 28 (Antwerpen)
Verenigingsgebouw in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de in 1819 opgerichte Cercle "La Philotaxe", naar een ontwerp door de architect Henri Blomme uit 1907. Het Antwerpse bouwbedrijf Gebroeders Kockerols voerde de werken uit.


Diephuis met traditionele kern

Schrijnwerkersstraat 25, Wiegstraat 36 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis dat minstens opklimt tot de 17de eeuw. De weduwe Joannes .Bernardus Van Rompaey-De Buck liet de oorspronkelijke trapgevel in 1871 door Henri en Léonard Blomme verbouwen tot een neoclassicistische lijstgevel.


Jongensschool

Molenstraat 34 (Kontich)
Schoolgebouw van 1854 voor 250 leerlingen, naar ontwerp van Ferdinand Berckmans en vergroot met een onderwijzerswoning in 1862.


Kasteeltje Hof Mertens of Gulden Poort

Veltwijcklaan 1 (Antwerpen)
Bakstenen gebouw van twee bouwlagen onder gecombineerde leien bedaking, in neo-Vlaamserenaissance-stijl, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Keizerstraat 73 (Antwerpen)
Barok beeld van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen uit de eerste helft van 18de eeuw (vóór 1730), toegeschreven aan de beeldhouwer Walter Pompe. Afkomstig van de gesloopte Sint-Jacobskapel of Broodjeskapel op de tegenoverliggende hoek van Keizerstraat en Prinsesstraat, werd het beeld in 1891 op initiatief van de architect Henri Blomme en buurtbewoners verplaatst naar de huidige locatie.


Parochiekerk Sint-Franciscus van Assisi

Bredabaan (Antwerpen)
De Sint-Franciscuskerk werd gebouwd in 1893-1896 als eclectische kerk met neobyzantijnse inslag naar ontwerp van Henri Blomme.


Parochiekerk Sint-Jacob

Sint-Jacobstraat 9 (Antwerpen)
Basilicale kruiskerk met westtoren in Brabantse hoog-gotiek, in drie grote bouwfasen opgetrokken vanaf eind 15de eeuw tot midden 17de eeuw, door de bouwmeesters Herman I, Domien en Herman II de Waghemakere en Rombout Keldermans.


Parochiekerk Sint-Willibrordus

Kerkstraat 89 (Antwerpen)
Neogotische kruisbasiliek naar een ontwerp door de architect Léonard Blomme uit 1885, gebouwd in 1886-1891. Vrijstaand gebouw gelegen aan een voorplein in de kromming van de straat, volledig omringd door een ijzeren hek.


Pastorie Sint-Franciscus van Assisiparochie

Bredabaan 547 (Antwerpen)
De pastorie met neotraditionele en neogotische inslag werd samen met de kerk in 1893 ontworpen door architect Henri Blomme.


Waterkasteel Hof van Veltwijck

Veltwijcklaan 27 (Antwerpen)
Complex in traditionele bak- en zandsteenstijl, bestaande uit een U-vormig waterkasteel uit de 16de eeuw, gelegen binnen een landschapspark, en een neerhof aan noordzijde met centraal poortgebouw, door een lindedreef verbonden met de Veltwijcklaan.


Ziekenhuis

Van Hemelrijcklei 90 (Brasschaat)
Ziekenhuis opgericht in 1897 naar ontwerp van Henri Blomme. Breed symmetrisch hoofdgebouw van tien traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Thema's

Ontwerper van

Frankrijklei


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Blomme [online], https://id.erfgoed.net/personen/369 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.