Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 64889   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/64889

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zeer schilderachtig gelegen op een verhevenheid aan de rechter buitenbochtzijde van de oude Leiebocht, zogenaamd "Machelen-put".


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus

Gildestraat 12 (Zulte)
Hallenkerk met kruisingstoren op vierkante basis van Doornikse steen en westgevel van Doornikse kalksteen uit de 13de of 14de eeuw, na vernielingen wederopbouw in de eerste helft van de 17de eeuw, binnen deels ommuurd kerkhof.