Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Glabbeek-Zuurbemde

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
692
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/692

Besluiten

Parochiekerk Sint-Catharina met kerkhof en omheiningsmuur en dorpskern met kasteelpark
definitieve beschermingsbesluiten: 03-07-1981  ID: 1643

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de dorpskern van Zuurbemde, dat enerzijds bestaat uit de bebouwing gesitueerd rondom de Sint-Catharinakerk en anderzijds om het landschappelijke gedeelte rondom het kasteel de la Costa.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van de dorpskern van Zuurbemde als volgt: "als dorp met volgende typologie: ommuurde kerk met gegroepeerde oudste bebouwing errond; later uitgedeind langs de Kersbeekstraat in de vorm van hoofdzakelijk 19de-eeuwse gesloten hoeven van het gesloten type en oudere boerenhuisjes, soms nog in leembouw, en een kasteel met park ten zuiden."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000607, Dorpskom m.i.v. het kasteelpark, Sint-Catharinakerk, kerkhof en omheiningsmuur (DE MAEGD C., 1981).


Waarden

De dorpskern van Glabbeek-Zuurbemde is, met inbegrip van het kasteelpark, beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Domein Zuurbemde

Zuurbemde 35 (Glabbeek)
Landhuis uit 1858 met hoefijzervormig grondplan omgeven door park in landschappelijke, 'arcadische' stijl, vanaf 1850 aangelegd over 9 hectare; na 1900 versnippering van het domein en vernietiging van de westelijke helft van de parkaanleg; restanten van originele beplanting. IJskelder, mogelijk opgetrokken in 1850-1860.


Dorpswoning van 1744

Zuurbemde 53 (Glabbeek)
Twee verdiepingen hoge woning van 1744, gedateerd op de opnieuw gebruikte tussendorpel in het meer recente, aanpalende huis.


Dorpswoning van 1776

Bronstraat 9 (Glabbeek)
Eénverdiepingshuis met zadeldak gedateerd 1776 op de sluitsteen van de voordeur.


Parochiekerk Sint-Catharina

Zuurbemde zonder nummer (Glabbeek)
Neogotische toren en beuken uit 1863-1864, doch laatgotisch vijfhoekig koor van bak- en zandsteen uit de 16de eeuw.


Parochiekerk Sint-Quirinus

Bunsbeekdorp zonder nummer (Glabbeek)
Grote kerk, ingeplant in een omheind kerkhof; huidige vorm vloeit voort uit de samenvoeging van drie gedeelten uit verschillende perioden.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Vallei van de Velpe tussen Dalemse molen en Kortenaken

Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek-Zuurbemde (Glabbeek), Hoeleden, Kersbeek-Miskom, Kortenaken, Ransberg (Kortenaken), Vissenaken (Tienen)
De Velp stroomt in de Demer nabij Halen en vloeit voor een deel evenwijdig met de Begijnenbeek en de Grote Gete. In de vallei zijn nog heel wat eeuwenoude landschapsstructuren zoals kleine percelen met knotwilgenrijen en houtkanten te bemerken. De Velp is de rivier die het water van zandlemig Hageland afvoert. In de vallei zijn nog enkele mooie watermolensites. In de tweede helft van de 19de eeuw werden op tal van plaatsen in het alluvium van de Velp de beemden omgezet in bos- of populieraanplantingen. Voorheen bestonden nog grote delen van de vallei uit open uitgestrekte beemden.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.